Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.04.2017/Pykälä 132

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 132

Asianro 3424/10.02.02/2016

 

 

Hietasalon osayleiskaava

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Hietasalon osayleiskaavatyö sisältyy Kuopion kaupunginhallituksen hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuodelle 2016. Kaavatyön tavoitteena on muuttaa nykyinen yleiskaava vastaamaan olevien lomarakennuspaikkojen osalta olemassa olevaa tilannetta. Alueen virkistyskäyttö, rakennushistoria ja luontoarvot otetaan huomioon samoin kuin pohjaveden suojelu. Nykyisen kaavan mukaan lomarakennuspaikat ovat yhdyskuntateknisenhuollon alueella ja virkistysalueella eikä laajentaminen tai uudisrakentaminen ole rakennuspaikoilla sallittua.

 

Osayleiskaavaselostus käsittää pääpiirteissään suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja kaavaratkaisun. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen, mikä vahvistuessaan kumoaa kaava-alueen osalta Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan.

 

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 16.1.–15.2.2017. Lausuntoihin ja muistutuksiin on laadittu vastineet. Näiden pohjalta nähtävillä ollutta kaavaehdotusta on tarkennettu. Tarkennukset eivät ole merkittäviä eikä ne aiheuta uutta nähtäville asettamista.

 

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 10.4.2017 päivätyn osayleiskaavan ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

 

 

Liitteet

1

3424/2016 Hietasalon osayleiskaava (10.4.2017 )

 

2

3424/2016 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset vastineineen(10.4.2017)

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Timo Kortelainen

puh. +358 44 718 5433

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa