Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.06.2017/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

195 §

29.5.2017

 

§ 7

Asianro 2571/02.02.02/2017

 

 

Ensimmäinen osavuosikatsaus

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 29.5.2017 195 §

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja omistajaohjaus

 

Yleistä

 

Osavuosikatsauksessa on neljän ensimmäisen kuukauden talouden toteuma ja ennuste kuluvan vuoden toteumaksi sekä selvitys valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. 

 

Talouden kehittyminen

 

Ydinkaupungin toimintatuottojen kertymä neljältä kuukaudelta on 38,9 milj. euroa ja toimintakulujen kertymä 250,6 milj. euroa. Nettotoimintamenot ovat siten 211,7 milj. euroa. Verotuloja on kertynyt 150,5 milj. euroa ja valtionosuuksia 65,9 milj. euroa eli yhteensä 216,4 milj. euroa. Toteutunut tilikauden tulos neljältä kuukaudelta on kuusi milj. euroa positiivinen.

 

Palvelualueiden laatimiin ennusteisiin perustuen toimintatuottoja ennustetaan toteutuvan 140,7 milj. euroa, joka on liki talousarvion mukainen taso. Toimintakuluja ennustetaan toteutuvan 793,6 milj. euroa, joka 4,3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Merkittävimmät menojen ylitykset ovat erikoissairaanhoidon menoissa 2,4 milj. euroa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa 0,8 milj. euroa, päivähoidon menoissa 0,6 milj. euroa. Nettotoimintamenojen ennustetaan siten toteutuvan 4,5 milj. euroa talousarviota suurempina.

 

Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena 438 milj. euroa ja valtionosuuksien 0,7 milj. euroa talousarviota suurempana ollen 197,7 milj. euroa.

 

Tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 15,1 milj. euroa, kun talousarvio on 11,3 milj. euroa alijäämäinen. Ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten yhteenlasketuksi alijäämäennusteeksi muodostuu 13,5 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa budjetoitu alijäämä oli 8,7 milj. euroa.

 

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen tammi-huhtikuussa 2017

 

Palvelualuejohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Palvelualueet ovat toteuttaneet toiminnassaan valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden toteutumista tukevia toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitellun mukaisesti.

 

Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti.

 

Myös konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa.

 

Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat seurantaraportissa.

 

 

Liitteet

 

2571/2017 Seurantaraportti alkuvuosi 2017

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pirjo Salmelainen

puh. +358 44 718 2807

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että jäsen Nelli Berg-Väänänen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 


 

 

Liitteet

3

2571/2017 Seurantaraportti alkuvuosi 2017

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa