Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.10.2017/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginvaltuusto

16 §

4.9.2017

 

§ 42

Asianro 3131/00.00.01.00/2017

 

 

Alueellisen (Savo-Pielisen) jätelautakunnan valinta

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginvaltuusto 4.9.2017 16 §

 

 

                                            Kaupunginvaltuusto päätti 12.6.2017 jättää Savo-Pielisen jätelautakunnan valinta-asian pöydälle.

 

 

Yleistä                              Kuntalain (410/2015) 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai muutoin toisin säädetä. Toimielimen valitessa jaoston jäsenet toimikaudesta päättää asianomainen toimielin.

 

Kuntalain 32 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

 

Miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n mukaan kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

 

Hallintosäännön 12 §:n mukaan lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Kunnat valitsevat yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuduittain seuraavasti:

 

Kuopio                                                      5 jäsentä

 

Pielisen Karjalan seutu                          2 jäsentä

(Lieksa, Nurmes, Juuka ja Valtimo)    

 

Siilinjärvi                                                 1 jäsentä

 

Pieksämäki                                              1 jäsen

 

Koillis-Savon seutu                                 1 jäsen

(Kaavi, Rautavaara ja

Tuusniemi) sekä Outokumpu

 

Sisä-Savon seutu                                    1 jäsen

(Suonenjoki, Rautalampi,

Vesanto ja Tervo) sekä Konnevesi

 

Useamman kuin yhden kunnan muodostamilla seuduilla lautakuntapaikka vuorottelee kuntien kesken vaalikausittain. Varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään eri kunnista. Kunnat ratkaisevat itse valintajärjestyksen.

 

Kuntien on ilmoitettava lautakunnan jäsenten valinnasta vastuukunnalle. Kuntien on huolehdittava, että lautakunnan kokoonpano täyttää naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, on vastuu­kunnalla tähän perustuen oikeus pyytää viimeisimmäksi jäsenensä ilmoittanutta kuntaa nimeämään jäsenensä uudelleen. Tällä kunnalla on velvollisuus viipymättä nimetä vaatimukset täyttävä jäsen. Vastuukunnan on huolehdittava, että jäsenet on nimetty viimeistään toimikauden alkaessa.

 

Vastuukunnan valtuusto valitsee yhden jäsenistään lautakunnan puheenjohtajaksi ja muiden kuntien edustajista vuorotellen yhden jäsenen varapuheen­johtajaksi.

 

                                           

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto valitsee alueelliseen jätelautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Kuopion viidelle lautakuntapaikalle ja nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 

Päätös                              Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.


 

 

Liitteet

17

3131/2017 Savo-Pielisen jätelautakunta 2017 - 2021

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto valitsee alueelliseen jätelautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Kuopion viidelle lautakuntapaikalle ja nimeää lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin kokouksessa asiakohdan 20 käsittelyn jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Kuopion viidelle lautakuntapaikalle:

 

Jäsen                                                      Henkilökohtainen varajäsen

 

Kananen Hannu                                 Karjalainen Juha

Laitinen Sakari                                    Turunen Jaakko

Lammentausta Veli-Matti             Toppinen Hannu

Marttila Päivi                                       Eskelinen Anna-Kaisa

Marttinen Johanna                          Vuorinen Sari

 

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Hannu Kanasen (Kuopio) ja varapuheenjohtajaksi Marko Rautiaisen (Valtimo).

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi lisäksi yksimielisesti tiedoksi lautakunnan kokoonpanon. Liite 17.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa