Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.10.2017/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

123 §

2.10.2017

 

§ 43

Asianro 7452/00.00.01.00/2017

 

 

Eronpyyntö Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä / Oleg Alexeev

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 2.10.2017 123 §

 

 

                                            Oleg Alexeev on pyytänyt eroa käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä henkilökohtaisista syistä.

 

                                           

Käräjäoikeuslain mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.  Valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa. 

 

Käräjäoikeuslain 6 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä

 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamies on velvollinen eroamaan tehtävästään täyttäessään 68 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

 

 

Päätösehdotus               Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää Oleg Alexeeville eron Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto myöntää Oleg Alexeeville eron Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto myönsi yksimielisesti Oleg Alexeeville eron Pohjois-Savon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen yksimielisesti valtuutettu Minna Reijosen ehdotuksesta Petri Tossavaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa