Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.10.2017/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Tarkastuslautakunta

8 §

21.6.2017

Tarkastuslautakunta

22 §

23.8.2017

Tarkastuslautakunta

27 §

6.9.2017

 

§ 34

Asianro 4296/00.03.00.01/2017

 

 

Sidonnaisuusilmoitukset

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 21.6.2017 8 §

 

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

 

 

                                            Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

 

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

                                            Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

•valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

•kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet, esittelijä

•omistajaohjausjaoston jäsenet, esittelijä

•lähidemokratiajaoston jäsenet, esittelijä

•lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, esittelijät

•kaupunkirakennelautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan osalta myös jäsenet ja varajäsenet

•kaupunkirakennelautakunnan tiejaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen, varajäsenet ja esittelijä

•perusturva- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät

 

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Tapani Laitinen

puh. +358 44 718 2808

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

 

Tarkastustoimistosta on lähetetty sidonnaisuusilmoituslomake niille luottamustoimiin valituille henkilöille, joita ilmoitusvelvollisuus koskee ja pyydetty palauttamaan ilmoitukset 14.8.2017 mennessä. Kaksi viikkoa ennen määräajan päättymistä lähetetään muistutusviesti niille henkilöille, jotka eivät ole palauttaneet sidonnaisuusilmoitustaan.

Yhteenveto ilmoituksista esitellään lautakunnalle syyskuun kokouksessa ja toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lisäksi yhteenveto julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 


 

Tarkastuslautakunta 23.8.2017 22 §

 

 

Tarkastustoimistosta on lähetetty elokuun alussa muistutusviesti niille ilmoitusvelvollisille, joilta ilmoitusta ei ole saatu.

 

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, ettei ilmoitettavia sidonnaisuuksia ole.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan valvoa 84 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Kuopion kaupungin hallintosäännön 85 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain.

 

Tarkastuslautakunnan on tarkastettava sidonnaisuusilmoitukset ennen tiedon viemistä valtuustolle ja yleiseen tietoverkkoon ottaen huomioon julkisuuslain ja henkilötietolain säädökset.

 

                                            Valmistelija                                          

Tapani Laitinen

puh. +358 44 718 2808

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

 

Tarkastuslautakunta päättää aloittaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyn. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

 

Päätös                              Tarkastuslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 6.9.2017.


 

Tarkastuslautakunta 6.9.2017 27 §

 

 

Tarkastustoimistossa laadittu yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista on liitteenä. Sidonnaisuusilmoitusten rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, matrikkeleihin ja sukututkimuksiin.

 

Asiaa koskeva tietosuojaseloste on laadittu ja julkaistu kaupungin verkkosivulla: www.kuopio.fi/asiointi ja neuvonta/asioi verkossa/rekisteriselosteet

 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.6.2017 jätettiin Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen ja Savo-Pielisen jätelautakunnan nimeäminen pöydälle, joten tältä osin sidonnaisuusilmoitukset täydennetään nimeämisen jälkeen.

Kuntalain 84.2 §:n mukaan kunkin ilmoitusvelvollisen on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään ilmoitustaan.

 

Suomen Kuntaliitto on vuonna 2016 antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä. Ohjeistus löytyy internetissä osoitteesta

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3230

 

 

 

Liitteet

 

Ilmoitusvelvolliset toimielimittäin

 

 

Yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista

 

 

Tarkastuslautakunta 6.9.2017 § 27 hyväksytty sidonnaisuusilmoitusyhteenveto

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Tapani Laitinen

puh. +358 44 718 2808

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

 

Tarkastuslautakunta päättää, että

1) tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi hallintosäännön 85 §:n mukaisesti vuosittain

2) sidonnaisuusilmoituksista laadittu liitteen mukainen yhteenveto merkitään tiedoksi ja se lähetetään kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja julkaistaan kaupungin verkkosivulla tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen

Tarkastuslautakunta lisäksi päättää valtuuttaa tarkastuspäällikön tai hänen määräämänsä henkilön ylläpitämään rekisteritietoja ja tuomaan tehdyt muutokset tiedoksi tarkastuslautakunnalle säännöllisesti.

 

Päätös                              Merkittiin, että kokouksessa täydennetty yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista liitetään pöytäkirjaan.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.


 

 

 

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 29.9.2017 § 35 täydentänyt sidonnaisilmoitusten yhteenvetoa sekä luetteloa ilmoitusvelvollisista toimielimittäin.

 

Täydennetty yhteenveto ja luettelo jaetaan esityslistan liiteaineistona.

 

 

 

Liitteet

4

4296/2017 Täydennetty luettelo ilmoitusvelvollisista toimielimittäin

 

5

4296/2017 Yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista

 

 

 

Päätösehdotus                           Tarkastuslautakunta

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa