Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 07.12.2017/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 51

Asianro 8104/10.03.00.00/2017

 

 

Oikaisuvaatimus / 297-34-103-8 / Taimenkatu 16 / Valvonta-arkkitehdin kielteinen päätös 18.10.2017 § 1010 / Muutos rakennuslupaan 6.5.2015 § 53 rakennusaikaiset muutokset, ajoneuvoliittymän siirto

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Tiivistelmä

 

Valvonta-arkkitehti on 18.10.2017 § 1010 hylännyt kiinteistön 297-34-103-8 omistajien muutoslupahakemuksen 17-753-RM, jolla haettiin lupaa sijoittaa ajoneuvoliittymä alkuperäisestä rakennusluvasta 06.05.2015 § 53 poiketen eri paikkaan.

 

Kiinteistön haltijat ovat tehneet kielteisestä lupapäätöksestä oikaisuvaatimuksen 25.10.2017.

 

Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja lautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen.

 

 

                                                     

Rakennustarkastaja on pyytänyt kunnallistekniseltä suunnittelulta lausunnon oikaisuvaatimuksesta.

 

Kunnallisteknisen suunnittelupäällikön lausunnon mukaan: 

 

Oikaisuvaatimuksella on pyydetty siirtämään tontin 297-34-103-8 osoitteessa Taimenkatu 16, ajoneuvoliittymä tontin itäreunaan. Vahvistetun katusuunnitelman mukaan liittymä sijoittuisi pysäköintilevikkeen kohdalle, levikkeen kohdalla on myös hidaste.

 

Lausunnon anto hetkellä hidastetta ei ole vielä tehty. Naapureilta on pyydetty lausunnot, eikä liittymän siirtoa niissä vastusteta. Liittymän siirrosta on keskusteltu rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden kanssa.

 

Liittymä voidaan siirtää oikaisuvaatimuksessa esitettyyn paikkaan 5 metrin levyisenä, edellyttäen että katusuunnitelman mukaista pysäköintitaskua ja hidastetta siirretään n. 6 metriä itään. Katu- ja vihersuunnitelmaa on näiltä osin muutettava. Levikkeen siirrosta kaupungille aiheutuvista mahdollisista lisä-kustannuksista on sovittava rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden kanssa.

 

 

 

Esitys                                            Esitän että, ympäristö- ja rakennuslautakunta muuttaa valvonta-arkkitehdin päätöksen 18.10.2017 § 1010 myönteiseksi ja hyväksyy liitteenä olevan asemapiirustuksen (1.8.2017).

 

Lupamääräykset

Lupamääräykset ja katselmukset alkuperäisen 6.5.2017 § 53 luvan mukaiset.

 

Muut lupamääräykset

Levikkeen siirrosta kaupungille aiheutuvista mahdollisista lisä-kustannuksista on sovittava rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden kanssa.

 

Luvan kohteena olevaa toimenpidettä ei saa ottaa käyttöön

ennen kuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty.

 

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on saatettava loppuun 23.05.2020 mennessä. Tämän jälkeen lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei ole erityisestä syystä

pidennetty.

 

Lupamaksu

Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvonnan taksan 7.2 §:n mukainen maksu (380 euroa).

 

 

Liitteet

3

8104/2017 Oikaisuvaatimus (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

4

8104/2017 Asemapiirustus 1.8.2017 (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

Viiteaineisto

*

8104/2017 Kielteinen lupapäätös (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa