Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.10.2017/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 28

Asianro 7901/05.10.00/2017

 

 

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma 2017 - 2022

 

 

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Kasvun ja oppimisen tuen koordinointipalvelut

                                                         

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäytön osaaminen on keskeinen taito syksyllä 2016 käyttöönotetuissa uusissa esiopetussuunnitelman perusteissa ja 1.8.2017 käyttöönotetussa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Se on osa monilukutaitoa sekä media- ja opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tehtävä on kotien rinnalla tukea lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista ja monilukutaitoa, ja edistää näin lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelmassa lähestytään TVT:n käyttöä, hyödyntämistä ja kehittämistä lasten, henkilökunnan ja vanhempien näkökulmasta.

 

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelman mukainen eteneminen edellyttää määrärahan varaamista talousarvioon vuodelle 2018.  

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy suunnitelman.

 

Liitteet

1

7901/2017 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma 2017 - 2022

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maarit Reinikka

puh. +358 44 718 3255

Jaana Lappalainen

puh. +358 44 718 3702

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas esittää, että kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen siten, että esityksen viimeinen kappale muutetaan muotoon:  ”  Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelmaa toteutetaan vuosittain olemassa olevien resurssien mukaisesti. ”

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan muutetun esityksen.

                                                         

                                                          Jaana Lappalainen ja Maarit Reinikka poistuivat kokouksesta klo 17.36 tämän                                                 pykälän käsittelyn jälkeen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa