Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.10.2017/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

21 §

26.9.2017

 

§ 29

Asianro 6345/02.02.00/2017

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys / Tilannekatsaus

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.9.2017 21 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvion valmistelutilannetta on esitelty lautakunnalle elokuun alun ta-2018 seminaarissa sekä elokuun varsinaisessa kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 20.11.2017 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille.  Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 27.11.2017. Valtuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioesityksestä on 11.12.2017 ja talousarvion päätöskokous 18.12.2017.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun 2018 kokouksessa.

 

Palvelualueiden talousarvioesitys sisältää:

 

·         toiminta-ajatuksen, toimintaympäristö ja sen muutokset, tuottavuutta lisäävät toimenpiteet, toiminnan painopisteet, toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset, henkilöstön ja osaamisen saatavuus, suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä

·         toimintamuutostaulukon, joka sisältää käyttötalousmenojen euroesityksen

·         mittariston

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2018:

 

Toimintaympäristön muutoksissa on todettu palveluverkoston päivitys asiakaspalvelun kehittämiseksi ja tilojen käytön tehostamisen näkökulmasta, joka on myös yksi tuottavuustoimenpide. Muita tuottavuustoimenpiteitä on tilojen yhteiskäytön kehittäminen eri toimijoiden kanssa sekä tarpeettomista tiloista luopuminen, henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomioita, sairauspoissaolojen vähentämiseksi laaditaan suunnitelma sekä sähköisten työvälineiden ja palveluiden käyttöä/käytettävyyttä kehitetään yhdessä tietohallinnon kanssa.

 

Toimintatuotoissa suurimman muutoksen aiheuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen aleneminen 1.3.2017 ja 1.1.2018 lukien.

 

Toimintakulujen osalta suurimmat muutokset aiheutuvat lasten määrän kasvusta varhaiskasvatuspalveluissa sekä oppilasmäärän kasvusta perusopetuspalveluissa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen aleneminen lisää myös palvelusetelikustannuksia.

 

Sisäisten vuokrien kasvu johtuu yleiskorotuksesta sekä tilamuutoksista, joita vuonna 2018 on mm. Jynkän uuden koulun koko vuoden vuokra, Karttulan Kissakuusen uuden koulun 5 kk:n vuokra, Hiltulanlahden ja Riistaveden koulun uudet viipaleet sekä Maaningan ja Juankosken uusien päiväkotien vuokrat.

 

Henkilöstömenoissa on huomioitu sivukulujen aleneminen, mahdollisia palkankorotuksia esityksessä ei ole huomioitu.

 

Kalustoinvestoinneissa suurimpana esityksenä on uuden Karttulan Kissakuusenkoulun ja päiväkodin kalustaminen.

 

Vuoden 2018 talousarviota käsitellään 21.9. johtoryhmien yhteisessä seminaarissa, jossa kuullaan kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaarissa tehdyt mahdolliset linjaukset ja sen vuoksi talousarvioesitys tehdään vasta kokouksessa.

 

Liitteenä jaetaan kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioteksti sekä kalustoinvestointiesitys. Käyttötalousosan euroesitys ja mittarit esitellään kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Liitteet

 

6345/2017 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioteksti

 

 

6345/2017 Kalustoinvestointiesitys v. 2018

 

 

 

Valmistelija

Raija Heinonen           puh. +358 44 718 4221

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys tehdään kokouksessa.

 

 

Päätös                              Kokouksessa jaettiin pöydälle palvelualuejohtajan päätösehdotus:

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kasvun ja oppimisen palvelualueen osalta kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelun pohjaksi:

 

 

Käyttötalouden osalta:

 

Ta-2018 esitys

Muutos edelliseen vuoteen / €

Muutos edelliseen vuoteen / %

Toimintatuotot

12 075 675

-2 460 000

-16,9 %

Toimintakulut

-203 186 982

-4 575 743

2,3 %

Toimintakate

-191 111 307

-7 035 743

3,82 %

 

 

Kalustoinvestointien osalta:

-          toimintakulut -1,490 M€

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi yllä mainitun palvelualuejohtajan esityksen.

 

                                                          Taina Vainio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.37.

 

                                                          Liitteeseen Kasvun ja oppimisen palvelualue tehtiin seuraava muutos:

                                                         

                                                          Kohtaan Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä, toinen kappale

    ”Perusopetuksessa seurakunnat, yhdistykset ja seurat tuottavat osan

     koululaisten iltapäivätoiminnasta”                   

 

 


 

 

 

                                                          Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.10.2017:

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Liitteet

 

6345/2017 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioteksti (ei jaeta uudestaan, jaettu 26.9.2017 kokouksessa)

 

 

 

 

 

6345/2917 Kalustoinvestointiesitys v. 2018 (ei jaeta uudestaan, jaettu 26.9.2017 kokouksessa)

 


Valmistelija

Raija Heinonen           puh. +358 44 718 4221

 

 

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kokouksessa esitellään katsaukset kaupunginjohtajan 18.10.2017 ja 24.10.2017 talousarviopalavereista.

 

 

Päätös                                           

                             Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kokouksessa esiteltiin katsaukset kaupunginjohtajan 18.10.2017 ja 24.10.2017 talousarviopalavereista.

 

Koko kaupungin osalta vuoden 2018 talousarvion 24.10. valmistelutilanne erottaa -3,8 M€ kv:n ta-2018 seminaarissa linjattuun -12,5 M€ alijäämään.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueelta odotetaan toimintatulojen kasvattamista /  toimintakulujen vähentämistä, tavoitteeksi asetettiin 18.10. palaverissa n. 1,5 -2 M€.

 

Lautakunta keskusteli eri vaihtoehdoista ja antoi oman esityksensä lisäsopeuttamistoimenpiteistä kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelun pohjaksi.

 

                                                          Puheenjohtaja esitti, että lautakunta antaa esityksenä seuraavaa: että lautakunta ei pidä mahdollisena toimintakulujen vähentämistä ilman että se vaikuttaisi opetuksen määrään ja laatuun. Ainoa ajateltavissa oleva sopeuttamistoimenpide on iltapäivätoiminnan toimintamaksujen korottaminen.

 

Jäsen Maritta Norberg esitti, että lautakunta antaa esityksenä seuraavaa: että lautakunta ei pidä mahdollisena toimintakulujen vähentämistä ilman että se vaikuttaisi opetuksen määrään ja laatuun.

 

                                                          Jäsen Marko Kilpi kannatti jäsen Maritta Norbergin esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys.

 

Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat jäsen Norbergin ehdotusta, äänestävät ”EI”.

 

Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä puheenjohtajan esitys sai  5 (viisi) ääntä (Savolainen, Asikainen, Eskelinen-Fingerroos, Kaunisto ja Svensk) ja jäsen Norbergin esitys sai  5 (viisi) ääntä (Norberg, Kilpi, Loponen, Meriranta ja Tirkkonen) joten puheenjohtajan ääni ratkaisi lautakunnan päätösesityksen lautakunnan päätökseksi.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa