Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 20.12.2017/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 38

Asianro 6768/02.02.00/2017

 

 

Talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2021

 

 

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Veden hallinto

 

 

Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018- 2021 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan.

 

Kaupunginvaltuusto asetti 18.12.2017 kokouksessaan Kuopion Vedelle sitoviksi taloustavoitteiksi tuloutustavoitteen 3,780 M€, vuosikatteen tulee kattaa poistot sekä pitkäaikaisten lainojen lisäys on 6 M€ ja lainojen lyhennys

0,94 M€. Muiksi tavoitteiksi kaupunginvaltuusto asetti resurssiviisaan toimintatavan, osallistumisen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen sekä työhyvinvoinnin parantamisen (mittarina sairauspoissaolojen vähentäminen).

 

Kuopion Veden johtokunta on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvioesityksen kokouksessaan 6.9.2017. Nyt esitettävä talousarvio, jossa hulevesien viemäröinti ei ole mukana, sekä toiminta- ja taloussuunnitelma, eivät ole muuttuneet johtokunnan aiemmin hyväksymästä esityksestä muutoin kuin kaupunginvaltuuston määrittämien muiden sitovien tavoitteiden osalta.

 

Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2018 on 24,85 M€ (TA 2017 25,3 M€).  Vuoden 2018 liikevaihto sisältää taksankorotuksen vesimaksuihin sekä vähennyksen jätevesimaksuihin.

 

Käyttökustannukset ovat 11,85 M€ (TA 2017 11,6 M€). Pääomakustannukset ovat 12,3 M€ (TA 2017 13,1 M€). Pääomakustannukset ovat pienemmät mm. hulevesien poistojen vähennyksen takia.

 

Investointitaso on edelleen hyvin korkea, 14,2 M€. Tästä summasta vesihuoltoverkostoinvestointien osuus on 7,4 M€ ja laitosinvestointien osuus 6,8

 M€.  Uusien vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytetään 4,1 M€ ja verkostosaneerauksiin 3,3 M€.

 

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2016 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2017 ja 2018

talousarvioissa.

 

(1 000 €)                                       TP 2016             TA 2017             TA 2018                                                      

Liikevaihto                                   23 825               25 327              24 850

Liiketoiminnan kulut                  10 115              11 560                11 850                           

Toimintakate   13 710              13 767              13 000              

 

 

 

 

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2016-2018.

 

(1 000 €)                                       TP 2016             TA 2017             TA 2018

 

Investoinnit                                   8 327                 11 555               14 215

Tulot                                                        0                         0                       15

Investoinnit netto                        9 562                 11 555             14 200

 

Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti:

 

(1 000 €)                                       TP 2016             TA 2017             TA 2018

 

Verkosto                                      7 082                  8 425                  7 375   

Laitokset                                       1 245                  3 130                  6 840

 

Yhteensä                                      8 327                 11 555                 14 215

 

 

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p. 044 718 5351 ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p. 044 718 5352.aroint

 

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

 

Liitteet

1

Talousarvio vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2021

 

                                                      Valmistelija                                                         

Kirsti Sinkkonen

puh. +358 17 18 5352

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 - 2021.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa