Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 18.01.2018/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 6

Asianro 7567/10.03.00.00/2017

 

 

Oikaisuvaatimus / 297-428-20-41 / Palokankaantie 81 / rakennuslupainsinöörin päätös 19.9.2017 § 891 / Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos omakotitaloksi

 

 

Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

                                                      Tiivistelmä

 

Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen on 19.9.2017 § 891 myöntänyt luvan vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutokselle omakotitaloksi kiinteistölle 297-428-20-41.

 

Naapurikiinteistön 297-428-20-40 omistajat ovat tehneet päätöksestä oikaisuvaatimuksen 2.10.2017. Kohteen vastaava työnjohtaja on toimeksi saaneena antanut oikaisuvaatimukseen vastineen 24.10.2017.

 

Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja lautakunta ottaa sen käsiteltäväkseen.

 

 

 

 

Esitys                                            Esitän ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, että rakennuslupainsinöörin 19.9.2017 § 891 päätöstä korjataan siten, että lautakunta vahvistaa korjatun asemapiirustuksen.

Muilta osin oikaisuvaatimus hylätään.

Vaatimukset rasitteiden perustamisesta jätetään tutkimatta, koska rakennusvalvontaviranomainen ei ole niissä asioissa toimivaltainen.

                                                     

Perustelut

                                                      Hakija on täydentänyt asemapiirustusta koskien jätevesijärjestelmän, kaapeleiden ja vesijohtojen sijaintia.

Kiinteistöllä on kuivakäymälä ja jätevesijärjestelmään menee pesuvedet. Järjestelmän sijainti on ympäristönsuojelumääräysten mukainen.

 

Lupapäätöksellä on ratkaistu hakemuksen mukaisesti pelkästään kiinteistöllä olevan loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyväksi asunnoksi.

 

Naapuria on kuultu uudelleen korjatun asemapiirustuksen johdosta.

 

Rasitteiden perustamisen osalta toimivaltainen viranomainen on maanmittaustoimisto.

 

 Liitteet

2

7567/2017 Oikaisuvaatimus (jaetaan lautakunnan jäsenille, ei julkaista internetissä)

 

3

7567/2017 Vastine (jaetaan lautakunnan jäsenille, ei julkaista internetissä)

 

4

7567/2017 Huomautus oikaisuvaatimukseen (jaetaan lautakunnan jäsenille, ei julkaista internetissä)

 

Viiteaineisto

*

7567/2017 Rakennuslupapäätös 19.9.2017 § 891 pääpiirustuksineen (jaetaan lautakunnan jäsenille, ei julkaista internetissä)

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Antti Kankkunen

puh. +358 44 718 5180

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa