Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 20.02.2018/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 14

Asianro 7286/10.03.02.01/2017

 

 

Saaristokaupungin nuorisotila uuteen päiväkotirakennukseen

 

 

Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Kasvu ja oppiminen / tila- ja hankintapalvelut

 

 

Hankkeen taustaa

Kuikkalammen uuden päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty Kasvun ja oppimisen lautakunnassa 26.9.2017 sekä kaupunginhallituksessa 9.10.2018.

Hankesuunnittelun yhteydessä selvitettiin myös muun palveluverkon tarpeita alueella kuten esimerkiksi nuorisopalvelun tilatarpeita sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikunnan järjestämisen tilatarpeita. Saaristokaupungissa ei ole tällä hetkellä varsinaista nuorisotaloa tai muuta nuorisotoiminnan käyttöön erikseen varattua tilaa. Nuorisopalvelun toimintaa järjestetään tällä hetkellä Martti Ahtisaaren koulun tiloissa. Tilojen yhteiskäytön selvittämistä nuorisopalvelun näkökulmasta pidettiin tärkeänä ja sitä toivottiin vielä tutkittavan uudisrakennuksen toteutussuunnitteluvaiheessa, jossa investoinnin kustannukset pystytään laskemaan tarkemmalle tasolle.

Hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö esitteli verkostotyön ohjausryhmän kokouksessa 26.1.2018 Kuikkalammin päiväkodin yhteydessä olevat tilat, joihin on mahdollista toteuttaa tilat nuorisopalveluille. Ohjausryhmä linjasi kantanaan, että edetään suunnittelussa esitellyn mukaisesti, ja että asia viedään kasvun ja oppimisen lautakuntaan käsiteltäväksi.

 

Rakennushankkeen aikataulu ja kustannusarvio

Kuikkalammen päiväkodin rakennussuunnittelu on edennyt luonnossuunnittelun toiseen vaiheeseen (L2) ja tavoitteena on saattaa rakennuslupa- ja toteutussuunnitelmat valmiiksi huhtikuussa 2018. Rakentaminen on tavoitteena aloittaa maanrakennustöillä elokuussa 2018, jotta uusi päiväkoti voi aloittaa toimintansa tammikuussa 2020.

Nuorisotilan rakentaminen päiväkodin yhteyteen on otettu luonnossuunnitteluvaiheessa huomioon, ja lisätilan laajuudeksi on laskettu 347 brm2, jonka tavoitehinta-arvio on 181.000 euroa. Vuokrakustannusarvioksi palvelualueelle (nuorisopalvelut) on laskettu 118.246 euroa vuodessa. Lisätilan tuottama neliömäärän kasvu tarkoittaisi varhaiskasvatuksen kustannusarvioon muutosta aiemmin lasketusta 768.192 €/v, nyt 694 383 €/v.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy esityksen nuorisotilan (347 brm2) toteuttamisesta Kuikkalammen uuden päiväkodin rakentamisen yhteydessä.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Emilia Rönkkö

puh. +358 44 718 5089

Tanja Karpasto

puh. +358 44 718 4130

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy tilahallintapäällikön esityksen ja esittää nuorisotilan toteuttamisen Kuikkalammen uuden päiväkodin yhteyteen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

 

 

Päätös                                            Kuikkalammen uuden päiväkodin nuorisotila esiteltiin tässä pykälässä.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

                                                          Tanja Karpasto, Emilia Rönkkö ja Jutta Vihonen poistuivat kokouksesta klo 17.12 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa