Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 20.02.2018/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1409/2018 Tilinpäätös 2017

 

 

§ 15

Asianro 1409/02.02.02/2018

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 toimintakertomus sisältää apulaiskaupunginjohtajan katsauksen ja selvityksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olleiden tavoitteiden ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta sekä selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 talousarvion toteutuminen:

 

 

Talousarvio

+ tamu

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

13 361 675

13 419 448

57 773

100,4

Toimintakulut

-198 978 909

-198 070 932

907 977

99,5

Toimintakate

-185 617 234

-184 651 484

965 750

99,5

 

 

Toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina.

 

Toimintakulujen alittumiseen vaikutti tilinpäätösvaiheessa tehdyt kirjaukset Servican ostohyvityksestä ateriapalvelumenoihin n. 0,3 M€ sekä Kaupunkiympäristön palvelualueen koulukuljetussopimuksen hyvitys n. 0,3 M€. Ilman em. hyvityksiä toimintakulujen toteutuma olisi ollut 99,8 %. 

 

Talouden näkökulmasta varhaiskasvatuspalveluiden osalta kulunut vuosi oli haasteellisin. Kunnallisessa hoidossa olevien lasten määrä kasvoi n. 160 lapsella edellisestä vuodesta ja yksityisessä hoidossa kasvu oli n. 150 lasta. Hoidossa olevista lapsista 17,9 % osallistui yksityiseen hoitoon palvelusetelillä. Alkuperäistä talousarviota jouduttiin korjaamaan talousarviomuutoksella tulopuolella (-0,7 M€) varhaiskasvatusmaksujen alenemisen vuoksi ja toimintakulupuolella (-0.9 M€) toteutumattoman kiky-sopeutusvaatimuksen (työajan pidentäminen) vuoksi.

 

Varhaiskasvatuksen toimintakulut ylittyivät hieman budjetoidusta, mutta ne saatiin vastaavasti katettua muiden avainprosessien toimintakulujen alittumisella.

 

Avustusten toteutuma oli n. 1,8 M€. Euromäärältään suurimmat käynnissä olleet hankkeet olivat perusopetuksessa mm. Koulutuksellinen tasa-arvohanke 0,26 M€, Kielikylpy- ja Minä opin kieliä -hankkeet 0,1 M€, Tutoroinnilla tulevaisuuteen -hanke 0,1 M€ ja Mentoroinnilla menestykseen -hanke 0,04 M€.  Nuorisopalveluissa Etsivä nuorisotyö -hanke 0,18 M€. Lukiokoulutuksessa Lukioista maailmalle -hanke 0,14 M€. Kaikki em. hankkeet jatkuvat myös vuoden 2018 puolella. Kasvun ja oppimisen palvelualueella oli käynnissä vuoden 2017 aikana yhteensä 70 eri rahoittajien ja euromäärältään erisuuruisia hankkeita.

 

 

Kalustoinvestointien toteutuminen:

 

Kalustoinvestointimäärärahan käyttö oli n. -1,25 M€, toteutuma talousarvioon (-1,27 M€) nähden 98,49 %. Suurimmat hankinnat kohdistuivat Jynkän koulun kalustamiseen n. -0,84 M€.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

                                                         

 

 

 

Liitteet

1

1409/2018 Tilinpäätös 2017

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy selvityksen Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta. Selvitys annetaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tuula Nuotio poistui kokouksesta klo 17.48 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa