Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 17.04.2018/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 33

Asianro 3059/05.10.00/2018

 

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattohinnan tarkistus 1.8.2018 alkaen

 

 

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatus ja oppilashuolto

 

 

                             Kuopiossa varhaiskasvatuksen palveluseteli otettiin käyttöön 2013. Palveluseteli on tulosidonnainen, jossa omavastuuosuus on saman suuruinen kuin kunnallisessa päivähoidossa asiakasmaksu. Varhaiskasvatuksen palveluseteli mahdollistaa perheiden valita lapsen varhaiskasvatuspaikaksi yksityisen päivähoidon. Tämä tulosidonnainen malli ja kaupungin maksama tuki palvelusetelin muodossa, on mahdollistanut sen, että suurin osa palvelusetelituottajista perii saman suuruista hoitomaksua (omavastuuosuutta) kuin perheet maksaisivat kunnallisessa päivähoidossa.

 

Palvelusetelin kattohintaa määriteltäessä kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. ”Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona” (palvelusetelilaki 2009/569 §7).

 

Yksityisillä palveluntuottajilla voi olla varhaiskasvatukseen tai muuhun palveluun liittyviä painotuksia, josta he perivät lisämaksua perheiltä esim. kieli- tai luomuruokalisä. Tämä on osalle perheistä tärkeä valinta ja siksi palvelusetelin hinta tulee pitää kohtuullisena, että tämä valinnan mahdollisuus säilyy mahdollisimman monella.

 

Laskelmat on tehty kustannuksista, jotka syntyvät 4 –ryhmäisessä kunnallisessa  päiväkodissa, jossa on kaksi ryhmää yli ja alle 3-vuotiaille. Laskelmassa saatiin alle 3-vuotiaan varhaiskasvatuksen kokopäivähoidon hinnaksi 1395 €,- ja yli 3-vuotiaan hinnaksi 828 €. Tässä laskelmassa kävi ilmi, että palvelusetelin kattohinnat ovat vääristyneet. Nyt yli 3-vuotiaan kattohinta on 845,- ja alle 3-vuotiaan kattohinta on 1352,- (1.6 kertoimella 845:stä). Vääristymä johtuu päiväkotien ryhmäkokoihin tulleesta asetusmuutoksesta 2015, joka mahdollisti ryhmäkoon kasvattamisen 3:lla lapsella. Alle 3-vuotiaiden ryhmäkokoon ei tullut muutosta. Ryhmäkoon muutoksen vaikutusta ei ole huomioitu aiemmin palvelusetelin hinnassa.

 

Laskelman pohjalta on päädytty esittämään, että kattohintaa pudotetaan maltillisesti yli 3-vuotiaan päiväkotihoidon kattohinnan osalta 835,-/kk ja korotetaan alle 3-vuotiaiden hintaa 1377,-/kk (kerroin 1,65). Samalla esitetään esiopetuksen ostopalvelun hinnaksi 501,- (ennen 494,-) ja esiopetuksen lisäksi tarjottavan varhaiskasvatuksen palvelusetelin hinnan alentamista 376 euroon/kk.(liite)

 

Perhepäivähoidon kustannuksia verrattiin kunnallisen perhepäivähoitajien palkkaan. Perhepäivähoidon kattohinnaksi saimme 740,-. Koska meillä ei ole yksityistä ryhmäperhepäivähoitoa emme enää määritelleet sille kattohintaa vaan jatkossa käytämme siellä tarvittaessa perhepäivähoidon kattohintaa.

 

Olemme kuulleet yksityisiä palveluntuottajia kahdessa keskustelutilaisuudessa 7.12.2017 ja 12.12.2017. Lisäksi palveluntuottajat ovat saaneet kommentoida hintaesitystä sähköpostin välityksellä. Kommentit olivat odotustemme mukaisia eli alle 3-vuotiaan hinnan korotukseen oltiin tyytyväisiä, mutta yli 3-vuotiaan hinnan laskuun ei.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy palvelusetelin uudet hinnat ja kertoimet.

 

 

Liitteet

2

3059/2018 Palvelusetelin hintaesitys

 

                                                          Valmistelija                                                           

Arja Heiskanen

puh. +358 44 718 3550

Tuula Nuotio

puh. +358 44 718 6134

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Arja Heiskanen poistui kokouksesta klo 17.28 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa