Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 18.09.2018/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 44

Asianro 6638/02.02.02/2018

 

 

Talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2022

 

 

Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen
Kuopion Veden hallinto

 

Kuopion Veden talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2022 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan.

Kuopion kaupungin vuoden 2019 talousarvion ja henkilöstösuunnitelman valmisteluohjeen mukaan Kuopion Veden talousarviovalmistelun pohjana oleva tuloutustavoite on vuoden 2018 tasolla eli 3,78 M€. Vuosikatteen tulee kattaa poistot.

Hulevesiä koskeva lainsäädäntö muuttui vuonna 2014 siten, että hulevedet     eivät ole enää vesihuoltoa. Kaupunginvaltuusto päätti 23.10.2017, että kaupunki vastaa 1.1.2018 alkaen hulevesienhallinnasta hulevesiviemärit mukaan lukin. Näin ollen hulevedet eivät enää sisälly Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvioon.

Talousarvioesityksessä Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2019 on 25,6 M€. Käyttökustannukset ovat 12 M€. Pääomakustannukset ovat 12,9 M€. 

Talousarvion valmisteluohjeen mukaan Kuopion Veden v. 2019 investointitasoksi on määritelty 10 M€.  Kuopion Veden investointiesitys on kuitenkin 14,5 M€ mm. Allianssin kustannuksista johtuen. Tästä summasta verkostoinvestointien osuus on 11,5 M€ ja laitosinvestointien osuus 3 M€. 

Vuoden 2019 talousarvio perustuu käyttö- ja perusmaksujen 4 % korotukseen edelleen korkeasta investointitasosta johtuen. Korotuksen vaikutus omakotitalolle on n. 36 euroa/v.

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liiketoiminnan tuotot, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2017 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2018 ja 2019 talousarvioissa. Vuoden 2017 luvut sisältävät vielä hulevesiviemäröinnin kustannukset.

                                                          (1 000 €)                                  TP 2017             TA 2018           TA 2019                                                                                                  

Liiketoiminnan tuotot            25 100              24 850              25 620

Liiketoiminnan kulut              11 329               11 850             12 030                             

Toimintakate                           13 771               13 000             13 590                                            

 Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2017 - 2019. Luvut sisältävät hulevesiviemäröinnin investoinnit vielä v. 2017 osalta.

 (1 000 €)                                    TP 2017         TA 2018             TA 2019

Investoinnit                               8 868             14 215               14 500

Tulot                                                  11                   15                         0  

Investoinnit netto                      8 856             14 200               14 500

  Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti:

 (1 000 € )                                  TP 2017            TA 2018             TA 2019

 Verkosto                                     6 882                 7 375              11 478   

Laitokset                                      1 986                 6 840               3 022

Yhteensä                                    8 868               14 215             14 500

 Liitteenä olevassa taulukossa on esitetty tulos- ja rahoituslaskelma v. 2019 sekä suunnitelmavuosille 2019-2022.

                                                         

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2022.

 

 

Liitteet

2

Talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2022

 

                                                         

                                                          Valmistelija                                                           

Kirsti Sinkkonen

puh. +358 44 718 5352

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen

 

Johtokunta hyväksyy vs. toimitusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa