Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.10.2018/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

277 §

8.10.2018

 

§ 76

Asianro 7011/02.02.00/2018

 

 

Kuopion Tilakeskuksen talousarviomuutos 2018, ennakoitua suuremmat sisäilmakorjaukset

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 8.10.2018 277 §

 

Toimitilajohtaja ELKO Toimitilajohtaja
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen

 

Kuopion Tilakeskuksen keskeisenä tehtävänä on huolehtia rakennusten turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Sisäilmakorjausten tavoitteena on saattaa käytössä olevat tilat vähintään lain edellyttämälle tasolle, sekä ennaltaehkäistä sisäilmaolosuhdehaittojen syntymistä tiloissa, joissa on todettu rakennukseen tai talotekniikkaan liittyviä puutteita.

 

Tänä vuonna Tilakeskus on teettänyt aikaisempia vuosia enemmän laajoja rakennusteknisiä kuntotutkimuksia rakennusten kunnon ja sisäilmatilanteen selvittämiseksi.  Kuntotutkimusten avulla saadaan luotettavaa tietoa tulevien vuosien korjaustarpeista. Laajoilla kuntotutkimuksilla sekä niihin liittyvillä korjaustoimenpiteillä pyritään ennaltaehkäisemään sisäilmaolosuhdehaittojen syntymistä.

 

Vuoden 2018 aikana on ilmennyt aikaisempiin vuosiin verrattuna merkittävästi enemmän kohdetutkimuksiin perustuvia kiireellisiä ja ennakoimattomia korjaustarpeita (Kuopion Tilakeskuksen käyttösuunnitelma 2018).  

 

Kiireellisiä käyttöä ja sisäilmaolosuhteita turvaavia korjaustoimenpiteitä on tehty esimerkiksi Puistokartanossa, Puijonlaakson palvelukeskuksessa, Neulamäen paloasemalla ja Vuorilinnan päiväkodissa.

 

                                            Vuorilinnan päiväkodin sisäilman laadun turvaavat korjaustoimenpiteet aloitettiin 11.6.2018. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Vuorelankatu 5 – 7 (B-rakennus) ja sen pinta-ala on noin 900 m2.  Sisäilman laadun varmistamiseksi rakennukseen ja sen talotekniikkaan tehdään laajoja tiivistys- ja korjaustoimenpiteitä. Etukäteen tehdyistä, korjaussuunnittelua tukevista selvityksistä huolimatta korjaustöiden aikana on ilmennyt merkittäviä lisäkorjaustarpeita, joilla on ollut vaikutusta myös korjauskustannuksiin ja aikatauluihin.

 

Vuorilinnan päiväkodin toiminnan käynnistäminen on kiireellinen ja välttämätön keskustan, Männistön ja Itkonniemen alueiden päivähoidon akuutin tilantarpeen vuoksi.  Konttisen liiketalon myynnin seurauksena rakennuksessa toimineen Minnan päiväkodin Ollilan kahden ryhmän toiminta lakkasi, jolloin Vuorelankadun rakennusta suunniteltiin korvaavaksi tilaksi.

 

Vuorilinnan päiväkotiin alun perin suunniteltujen korjausten aloitus viivästyi noin puolella vuodella Kettulan ja Inkilänmäen päiväkodeissa joulukuussa 2017 sattuneiden vesivahinkojen vuoksi.  Tuolloin päiväkotien toiminta siirrettiin tilapäisesti vesivauriokorjausten ajaksi Vuorelankadun tiloihin.

 

Vuorilinnan päiväkodin sisäilmakorjaus valmistuu lokakuun 2018 loppuun mennessä ja päiväkoti otetaan käyttöön 1.11.2018. Hankkeen kustannusarvio on 650 000 euroa (alv 0 %).

 

Tilakeskus on varautunut sisäisesti vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan pohjautuen kiireellisiin ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin 1 000 000 euron määrärahalla. Tämä varaus ei riitä, koska vuoden 2018 aikana turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä kiireellisiä korjauskohteita on tutkimuksissa löytynyt poikkeuksellisen paljon.

 

Syksyn aikana on valmistunut ja on valmistumassa useiden kohteiden laajoja kuntotutkimuksia. Todennäköisesti myös näiden kohteiden kuntotutkimuksissa nousee esille kiireellisiä korjaustarpeita.

 

Tämän hetken kustannusarvio ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin vuonna 2018 on noin 2,5 miljoonaa euroa. Tilakeskuksen vuoden 2018 kunnossapitorahasta on tähän mennessä käytetty ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin noin 700 000 euroa.

 

Vaikutusten arviointi         Vaikutusten ennakkoarviointi on liitteenä.

 

Esitys                                Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion Tilakeskukselle myönnetään v. 2018 lisätalousarviosta 800 000 euron
(alv 0 %) määrärahan kiireellisiin, toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä varmistaviin sisäilmakorjauksiin.

 

 

Liitteet

 

7011/2018 Vaikutusten ennakkoarviointi, Kuopion Tilakeskuksen talousarviomuutos

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Petri Mikael Hartikainen

puh. +358 44 718 5241

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

                                            Muut tarvittavat talousarviomuutosesitykset tuodaan käsiteltäväksi joulukuun 3. päivän valtuustoon, kun mm. vuoden 2018 verotuloarviot tarkentuvat.

 

 

Asiaa kokouksessa esittelevät toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja rakennusterveysasiantuntija Petri Hartikainen.

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion Tilakeskukselle myönnetään v. 2018 lisätalousarviosta 800 000 euron (alv 0 %) määrärahan kiireellisiin, toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä varmistaviin sisäilmakorjauksiin.

 

 

Päätös                              Toimitilajohtaja Hannu Väänänen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 


 

 

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutusten ennakkoarviointi on liitteenä.

 

 

 

Liitteet

3

7011/2018 Vaikutusten ennakkoarviointi, Kuopion Tilakeskuksen talousarviomuutos

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto päättää, että Kuopion Tilakeskukselle myönnetään v. 2018 lisätalousarviosta 800 000 euron (alv 0 %) määrärahan kiireellisiin, toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä varmistaviin sisäilmakorjauksiin.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa