Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.10.2018/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

64 §

20.9.2018

Kaupunginhallitus

275 §

8.10.2018

 

§ 77

Asianro 1471/10.02.03/2017

 

 

Rakennusjärjestyksen uudistaminen / Rakennusjärjestysehdotus

 

 

Päätöshistoria

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2018 64 §

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Käsittelyvaiheet                 Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi rakennusjärjestysehdotuksen 28.6.2018. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 16.7.–26.8.2018. Ehdotusaineiston nähtävänäolosta ja mahdollisuudesta antaa lausunto tai jättää muistutus tiedotettiin kuuluttamalla Kaupunkilehdessä, Uutis-Jousessa, Pitäjäläisessä ja Koillis-Savossa. Lisäksi tiedonanto asiasta lähetettiin samoille tahoille kuin valmisteluvaiheessa sekä lisäksi myös luonnoksesta mielipiteen jättäneille. Ehdotuksesta saatiin kommentteja sisältävä lausunto Liikennevirastolta ja Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta. Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat todenneet, etteivät ne anna lausuntoa ehdotuksesta. Pohjois-Savon pelastuslaitoksella, Puolustusvoimilla ja Fingrid Oyj:llä ei ollut lausuttavaa eikä huomautettavaa ehdotukseen. Ehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta.

                                                                

Lausunnot                          Rakennusjärjestysehdotuksesta saadut lausunnot ja niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.         

                                                                                                                                                       

Muutokset rakennusjärjestysehdotukseen

 

                                            Rakennusjärjestysehdotukseen on tehty Liikenneviraston lausunnossa esitetyt, rautatien suoja- ja näkemäalueita koskevat lisäykset. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon lausunnon johdosta rakennusjärjestystä ei ole katsottu tarpeelliseksi muuttaa, perustelut esitetään lausuntoon annetussa vastineessa.

 

Vaikutusten arviointi         Rakennusjärjestyksen määräysten keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat ympäristöön. Määräykset tukevat kestävää kehitystä, jätteiden ja päästöjen vähentämistä sekä nykyaikaisen infrastruktuurin rakentamista. Yritys- ja ilmastopoliittiset sekä taloudelliset ja liikenteelliset vaikutukset ovat muutoin vähäisiä.

 

Esitys                                Esitän ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, että se esittää rakennusjärjestysehdotuksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten rakennusjärjestysehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

                                                                

                                            Rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskeva päätös ja rakennusjärjestys on MRA 94 §:n mukaisesti lähetettävä viivytyksettä tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

 

Liitteet

 

1471/2017 Kuopion kaupungin rakennusjärjestysehdotus 6.9.2018

 

 

1471/2017 Lausunnot vastineineen

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että Marko Rytkönen saapui kokoukseen tämän Asian käsittelyn aikana.

 

 


 

Kaupunginhallitus 8.10.2018 275 §

 

Esitys                               

 

 

Liitteet

 

1471/2017 Kuopion kaupungin rakennusjärjestysehdotus

 

 

1471/2017 Lausunnot vastineineen

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityksen hyväksyttäväksi. 

 

 

Päätös                              Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Korhonen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

4

1471/2017 Kuopion kaupungin rakennusjärjestysehdotus

 

5

1471/2017 Lausunnot vastineineen

 

                                                         

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy rakennusjärjestysehdotuksen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa