Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 15.11.2018/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 89

Asianro 8104/10.03.00.00/2018

 

 

Oikaisuvaatimus / osittainen loppukatselmuspöytäkirja 18.9.2018 / rakennuslupa 12-854-R / 297-15-58-6 / Ruohotie 3 / omakotitalo

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

                                                      Tiivistelmä

 

Rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri on 18.9.2018 pitänyt omakotitalon osittaisen loppukatselmuksen kiinteistöllä 297-15-58-6, Ruohotie 3. Osittainen loppukatselmus on hyväksytty, mutta katselmuspöytäkirjaan on kirjattu vaatimus liittymien toteuttamisesta asemapiirroksen mukaan. Katselmushetkellä kiinteistöllä on ollut kaksi liittymää.

 

Kiinteistön omistajat ovat tehneet katselmuspöytäkirjasta oikaisuvaatimuksen 3.10.2018.

 

Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja ympäristö- ja rakennuslautakunta ottaa asian käsiteltäväkseen.

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

Esitys                                            Esitän, että oikaisuvaatimus hylätään ja tarkastusinsinöörin loppukatselmuspöytäkirjaa 18.9.2018 ei muuteta.

 

Perustelu         

Maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:n mukaan loppukatselmuksen edellytyksenä on, että rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Voimassaolevassa rakennusluvassa ei ole esitetty kuin yksi tonttiliittymä. Tähän perustuen tarkastusinsinööri ei ole voinut hyväksyä myönnetyn luvan vastaista toteutusta.

 

Maankäyttö-ja rakennuslain 150e § 2 momentin mukaan, jos lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista poikkeaminen sen laatu ja lupaharkintaa koskevat säännökset huomioon ottaen merkitsee luvan olennaista muuttamista tai vaikuttaa naapurien asemaan, suunnitelmasta poikkeamiselle on haettava rakennusvalvontaviranomaiselta lupa. Kiinteistön haltijat eivät ole hakeneet toiselle tonttiliittymälle rakennuslupaa eikä luvan vastaisesta liittymästä ole esitetty suunnitelmaa hyväksyttäväksi. Katselmukseen kohdistuvalla oikaisuvaatimuksella ei voida muuttaa voimassaolevaa rakennuslupapäätöstä.  

 

 


 

Rakennustarkastaja on pyytänyt Katu- tai yleiselle alueelle tulevat rakenteet –työryhmän lausuntoa. Työryhmä ei puolla lausunnossaan 30.10.2018 toista tonttiliittymää, vaan sallii ainoastaan yhden liittymän max 6 metriä rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kyseiseen lausuntoon perustuen mahdolliset ko. asiaa koskevat hakemukset joudutaan hylkäämään, koska myönteiselle päätökselle ole perusteita.

 

Ympäristö- ja rakennuslauta toteaa, että tässä tilanteessa on kysymys luvan vastaisesta rakentamisesta ja oikaisuvaatimuksen hylkäämisperuste on sellainen, ettei muista oikaisuvaatimuksessa esitetyistä perusteista ole tarvetta lausua.

 

Liitteet

12

8104/2018 Oikaisuvaatimus (Ei julkaista internetissä)

 

Viiteaineisto

*

8104/2018 Osittainen loppukatselmuspöytäkirja ja luvan 24.9.2012 § 893 asemapiirustus (Ei julkaista internetissä)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa