Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lähidemokratiajaosto
Pöytäkirja 28.11.2018/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 33

Asianro 7799/00.01.01/2018

 

 

Kuopion koillisen maaseutualueen kouluverkkotarkastelu ja valmistelun tilannekatsaus

 

 

 

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunta on 18.9.2018 kokouksessaan perehtynyt koillisen maaseutualueen verkostoratkaisujen eri vaihtoehtoihin ja käynyt keskustelua aiheesta. Koillinen maaseutualue käsittää Juankosken, Riistaveden ja Vehmersalmen pitäjäraatialueet. Tarkastelun kohteena on perusopetuksen ja osin varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus. Alueen kouluverkostoa tarkastellaan erityisesti opetuksen ja toiminnan järjestämisen, oppilaiden saaman opetuksen ja tuen, koulumatkojen pituuden ja siihen käytettävän ajan sekä talouden ja kiinteistöjen näkökulmasta. Eri verkostomalleihin voi tutustua täällä.

 

Lautakunta linjasi asiaa siten, että seuraavaksi tehdään arviointi tulevista investointitarpeista eri verkostovaihtoehdoissa, järjestetään kuulemiset alueilla vanhemmille ja vanhempainyhdistyksille sekä kuullaan pitäjänraateja. Lautakunnalle koostetaan tiivistelmä esille nousseista huomioista. Lokakuun aikana tehdään lapsivaikutusten ja ympäristövaikutusten arviointia eri malleista. Lautakunta haluaa selvittää myös uusien oppimisympäristöjen mahdollisuudet eri vaihtoehdoissa. Lautakunnan jäsenille järjestetään mahdollisuus tutustua kouluihin ja koulumatkoihin paikan päällä. Kasvun ja oppimisen lautakunnan tavoitteena on päättää verkostoratkaisusta aikaisintaan marraskuussa 2018, jonka jälkeen päätösesitys etenee kaupunginhallitukseen.

 

Kuten kasvun ja oppimisen lautakunta on verkkotarkastelun perusteluissa todennut, että tarkastelun näkökulma perustuu puhtaasti opetuksen ja toiminnan järjestämisen, talouden ja kiinteistöjen näkökulmaan sekä tilastotietoon oppilasmääräennusteista.

 

Lautakunta on tarkentanut valmistelun suuntaa edellyttämällä ympäristö- ja lapsivaikutusten arviointia eri malleista.

 

Asukkaiden kuulemista ja osallistamista on myös tietyin osin vahvistettu.

 

Kouluverkkotarkastelun kuvauksessa mainitaan, että 

”Alueita tarkastellaan kokonaisuuksina ja vaikutuksia arvioidaan mahdollisimman laajasti eri näkökulmista saatavilla olevan tiedon valossa.”

 

Selvitys nojautuu vahvasti palvelujen järjestämisen näkökulmaan eikä näin ollen huomioi riittävästi koko kaupunkitasoista kehitystä, erityisesti selvityksestä puuttuu koko kaupungin elinvoimaisuuden kehittymiseen liittyvät kokonaisuudet, joihin palvelurakenteella on merkitystä.

 


 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan puolelta Kouluverkkotarkastelun valmistelu on edennyt siten, että tarkastelualueilla, Juankoskella, Riistavedellä ja Vehmersalmella on järjestetty kuulemistilaisuudet, lapsi- ja ympäristövaikutusten arviointia on pyritty myös tekemään. Erityisen runsaasti asukkaat ovat ottaneet kantaa asiaan ja ilmaisseet mielipiteensä sanomalehtien yleisönosastokirjoitusten kautta. Tarkastelualueiden pitäjäraadeille on järjestetty yhteinen kokous kasvun ja oppimisen palvelualueen toimesta. Tapaamisesta on tehty muistio, joka on toimitettu kasvun ja oppimisen lautakunnalle.

 

Aihe on herättänyt runsaasti keskustelua ja eri kannanottoja. Kohdealueen pitäjäraadit ovat erittäin halukkaita osallistumaan kansalaisvaikuttamiseen asian suhteen ja käyttämään näitä uusia osallisuuden väyliä, joita kaupunki on luonut.

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

Viitteet                                         1       7799/2018 Perusopetuksen palveluverkoston tarkastelu koillisella

                                                               maaseutualueella

 

 

Esitys                                            Käydään keskustelu kouluverkkoasiasta.

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja HEP Hyvinvoinnin edistämisen johtaja

 

Käydään keskustelu Koillisen maaseutualueen kouluverkkovalmistelun tilanteesta.

 

 

Päätös                                          Keskusteltiin asiasta.

 

Maaseutuvaikutusten arviointi pitäisi saada kaikkien nähtäville ja lapsivaikutusten arviointia olisi tarkennettava.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa