Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 240

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 240

Asianro 7560/10.03.01.01/2017

 

 

Aloite Palonurmentien liikenneturvallisuuden parantamiseksi/ työryhmän esitykset jatkotoimenpiteiksi

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Asian selostus                             Palonurmen koulun rehtori ja koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja ovat 2.10.2017 tehneet aloitteen Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnalle Palonurmentien turvallisuuden parantamiseksi. Aloitteen tekijät ilmaisivat huolensa Palonurmentien turvallisuudesta ja vaativat pikaisia toimia tien turvallisuuden parantamiseksi. Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asiaa 07.02.2018 § 26 ja teki seuraavan päätöksen: Kaupunki ei tässä vaiheessa ryhdy toimenpiteisiin Palonurmentien liikenneturvallisuuden parantamiseksi. ELY-keskuksen ja kaupungin osarahoituksella toteutettavat liikenneturvallisuushankkeet priorisoidaan erikseen nimettävässä työryhmässä pohjaksi tulevien vuosien talousarviokäsittelyjä varten. Lautakunta hyväksyi työryhmän jäseniksi suunnitteluinsinöörin (kt-suunnittelu liikenneasiat), kuljetussuunnittelijan (joukkoliikenne) sekä rakennuttamispäällikön ja nimesi edustajakseen työryhmään Eero Wetzellin. Lautakunta pyysi kasvun ja oppimisen lautakuntaa nimeämään oman ja palvelualueensa edustuksen työryhmään. Kasvun ja oppimisen lautakunta nimesi 20.02.2018 § 18 työryhmään edustajakseen Kari Loposen ja palvelualueen edustajaksi perusopetuspäällikön.

 

Työryhmään nimetyt viran- ja toimenhaltijat valmistelivat asiaa ja asiaa sivuttiin myös mm. Pohjois-Savon ely-keskuksen liikennetoimialan kanssa pidetyissä neuvotteluissa. Työryhmä kokoontui 12.11.2018. Työryhmä totesi Palonurmen koululla vaikeimman liikenneturvallisuusongelman olevan 3.-6. luokan oppilaiden koulun ja nuorisoseurantalon välillä tapahtuvan liikkumisen liikuntatuntien vuoksi. Työryhmä kehotti koulua tutkimaan, voiko liikuntatunnit järjestää lukujärjestyksessä siten, että koulun ja nuorisoseurantalon välisessä liikkumisessa voidaan hyödyntää jo muutoinkin koululla käyviä koululaiskuljetuksia. Koulua ja joukkoliikenneyksikköä kehotettiin tutkimaan mahdollisuudet ja kustannusvaikutukset yhteistyössä.

 

Palonurmentien lisäksi muut liikenneturvallisuusaloitteet, joita työryhmä käsitteli, koskivat Muuruvedentietä (mt 5661) Muuruveden taajamassa, Valtatietä 9 välillä Riistavesi - Vartiala, Rytkyn ja Haminalahden koulujen ympäristöä, Ritisenlahdentietä, Vitostietä (entinen valtatie 5, nyk. mt 553) Hiltulanlahti- Pellesmäki välillä sekä kevyen liikenteen väylää Puutossalmentielle Hirvimäentien liittymästä lossille. Sovittiin, että hankkeita tarkastellaan liikennemäärien, koululaisten määrän ja kevyen liikenteen laajemman vaikuttavuuden pohjalta.

 

Työryhmän ehdotus                 Tärkeimmäksi liikenneturvallisuushankkeeksi työryhmä nimesi Muuruveden taajamateiden (mt 5661) parantamisen ja siihen liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt. Hankkeesta on laadittu tiesuunnitelma (Pohjois-Savon ELY-keskus) ja sillä on Liikenneviraston hyväksymispäätös, joka vanhenee v. 2018 lopussa, mutta sille on haettu jatkoaikaa. Tärkeimpänä nähtiin välin Papintie - Suotie järjestelyt. Työryhmän mielestä on myös selvitettävä välien Kumpuniementie-Papintie ja Suotie-mt 567 risteys vaihtoehtoiset edullisemmat kevyen liikenteen ratkaisut.

 

Toiseksi tärkeimmäksi liikenneturvallisuushankkeeksi työryhmä nimesi Vitostien kevyen liikenteen väylän välillä Lapinmäentie - Kasinharju ja kolmanneksi tärkeimmäksi Vitostien kevyen liikenteen väylän välillä Kaura-ahontie - Kurkimäentie. Työryhmä painotti, että Vitostien kevyen liikenteen väyläratkaisuissa on selvitettävä mahdollisuus edullisempiin ratkaisuihin kuten esimerkiksi nykyistä väylää leventämällä siten, että tien länsireunaan voidaan erottaa tiestä erillinen kevyen liikenteen väylä.

 

Seuranta                                        Työryhmä totesi, että priorisointi oli tarpeen tehdä ja sitä on syytä myös tarkistaa n. 5 vuoden välein. Toimikunta esittää, että hankkeita seurataan siten, että sekä kaupunkirakennelautakunnalle että kasvun ja oppimisen lautakunnalle toimitetaan selvitys vuosittain hankkeiden etenemisestä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Liikenneturvallisuushankkeilla parannetaan yleistä liikenneturvallisuutta ja erityisesti kouluikäisten lasten liikenneturvallisuutta.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy työryhmän esitykset ja esittää niitä edelleen Pohjois-Savon ELY-keskukselle rahoitettaviksi, ja että lautakunta ottaa ne tarvittaessa huomioon vuosittaisessa talousarviokäsittelyssään, ja että hankkeiden seuranta järjestetään toimikunnan esittämällä tavalla.

 

Liitteet

48

7560/2017 Muuruvedentie

 

49

7560/2017 Vitostie

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ari Räsänen

puh. +358 44 718 5122

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa