Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 228

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  9904/2018 muistio

 

 

§ 228

Asianro 9904/14.03.02.02/2018

 

 

Puukauppa keväälle 2019

 

 

                                              Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut
                

 

Kuopion kaupungin ja Stora Enso Oyj:n välillä on puukaupan yhteistyösopimus kuukausille 01/2016 - 06/2018. Kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä keväällä 2018 päätettiin sopimusta jatkaa optiolla vuoden 2020 kesäkuun loppuun asti. Yhteistyösopimuksella on pyritty pitkäjänteiseen puukaupan yhteistyöhön, mikä on kaupungille tärkeää mm. siitä syystä, että kaupungin rakentamisesta johtuen merkittävät määrät puutavaraa saattaa tulla toimitettavaksi hyvinkin nopeassa aikataulussa. Rakennuskohteet saattavat lähteä liikkeelle hyvinkin nopeasti ja yhteistyösopimuksen avulla kaupungilla on toimitusosoite kaikille puutavaralajeille vuoden jokaisena päivänä. Näin vältetään laatutappiot puutavaran pilaantumisen johdosta kesäaikaan. 

 

Yhteistyösopimuksessa on määritelty pelisäännöt Kuopion kaupungin puutavaran toimituskaupalle ja hintojen tarkistamiselle. Lisäksi on sovittu bonusjärjestelmästä, taimien toimittamisen yhteistyöstä ym. yhteistyön pelisäännöstä. Yhteistyökumppanin kanssa on yhteisiä urakoitsijoita, millä on myös suuri merkitys kaupungille. Yhteistyösopimuksen lisäksi tehdään puukaupasta normaali kauppakirja.  Yhteistyösopimus on jaettu lautakunnan jäsenille liitteenä.

 

Stora Enso Oyj:n kanssa on aloitettu puukauppaneuvotteluja yhteistyösopimuksen tulevasta kevätkaudesta 2019.  Kevään 2019 myyntimäärä on n.

32 000 k-m3:ä ja vuoden 2019 tulotavoite on n. 2,4 M€.  Tulotavoite on mahdollista saavuttaa hieman yli 40 000 k-m3:n toimitusmäärällä. Kaupungin metsien kasvu on yli 60 000 k-m3:ä, joten metsien puuston määrä kasvaa koko ajan. 

 

Luken hintatilastot eivät ole vielä lokakuun 2018 osalta saapuneet esityslistan laatimishetkellä, joten esitystä ei ole vielä olemassa.  Kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen mennessä Luken tuoreimmat hintatilastot ovat tulleet ja päätösesitys yksikköhinnoista ja toimitusmääristä esitellään kokouksessa. 

 

 

Vaikutusten arviointi                Puukaupalla on positiivisia työllisyys- ja yritysvaikutuksia puunkorjuussa ja metsäteollisuuden yritystoiminnassa. Puukauppa edistää Kuopion kaupungin ilmastostrategiaa, mistä erillinen muistio liitteenä.

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Stora Enso Oyj:n kanssa puukaupan toimitussopimuksen lautakunnan kokouksessa esiteltävillä yksikköhinnoilla ja toimitusmäärillä. Puukaupasta tehdään erillinen kauppakirja, missä on määritelty puukaupan muut ehdot. Lautakunta valtuuttaa kaupunginmetsänhoitajan allekirjoittamaan kauppakirjan.     

 

 

Liitteet

4

9904/2018 (salassa pidettävä 24.1 §:n 20 kohta)

 

5

9904/2018 muistio

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Pekka Kantanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa