Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 229

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  8625/2018 kauppakirjamalli

 

 

§ 229

Asianro 8625/10.00.02.00/2018

 

 

Kiinteistön 297-7-33-26 myynti tarjouskilpailulla

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupunki on Valtiokonttorin päätöksellä saanut omistukseensa Niiralassa Tupatien varressa sijaitsevan tontin 297-7-33-26 rakennuksineen. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

Tontti opaskartalla

 

                                                         

Tontti asemakaavakartalla

 

Tontti on asemakaavassa osoitettu merkinnällä AO-27 (erillispientalojen korttelialue). Tontin pinta-ala 670 m² ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 200 k-m². Tontilla sijaitsee vuonna 1940 valmistunut purkukuntoiseksi luokiteltava ruotsalaistalo.

 

Valtiokonttorin päätöksen mukaisesti kaupungin tulee käyttää perintönä saatu omaisuus eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin. Kauppahinta vähennettynä maaomaisuuden hallintapalveluille kiinteistön myynnistä aiheutuneista kuluista tilitetään lastensuojelun avohuollolle. Tilityskohde on sovittu Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueen talouspäällikön kanssa.

 

Perintönä saadun omaisuuden realisoimiseksi esitetään menettelyä, jossa tontti 297-7-33-26 myydään rakennuksineen avoimella tarjouskilpailulla, joko toimeksiantona kiinteistönvälittäjälle tai nettihuutokaupassa. Tarjouskilpailussa alimmaksi hyväksyttäväksi hinnaksi esitetään 70 000 euroa. Rakennuksen purkukustannukset sekä kaikki maaperän kunnostamiseen liittyvät kustannukset jäisivät ostajan maksettavaksi. Tarjouskilpailu on tarkoitus toteuttaa alkuvuodesta 2019.

 

Tarjouskilpailu ratkaistaan siten, että korkein alimman hyväksyttävän hinnan ylittävä tarjous tulee hyväksytyksi. Kaupungille jää kuitenkin perustellusta syystä oikeus hylätä kaikki saapuneet tarjoukset.

 

Kiinteistölle on haettu purkamislupa (lupatunnus 18-0654-P), joka on saanut lainvoiman. Purkamislupa on voimassa siten, että purkamistyö on saatettava loppuun 26.7.2021 mennessä.

 

Sopimusehdot on määritelty liitteenä olevassa kauppakirjaluonnoksessa.

 

Vaikutusten arviointi                Kiinteistön myynnillä saadaan realisoitua perinnönjättäjän omaisuus käytettäväksi valtiokonttorin päätöksen mukaisesti eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että tontti 297-7-33-26 myydään rakennuksineen avoimella tarjouskilpailulla seuraavin ehdoin:

 

1.        Tontin lähtöhinta tarjouskilpailussa on 70 000 euroa.

2.        Tontilla sijaitseva purkukuntoinen asuinrakennus ja sitä palvelevat liittymät kuuluvat kauppaan.

3.        Ostaja vastaa tontilla olevan asuinrakennuksen purkamisesta aiheutuvista kustannuksista.

4.        Kauppakirjaluonnokseen saadaan tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja lisäykset kansliatoimenpitein.

5.        Kauppahinta vähennettynä maaomaisuuden hallintapalveluille kiinteistön myynnistä aiheutuneista kuluista tilitetään lastensuojelun avohuollolle.

6.        Kiinteistöjohtaja oikeutetaan päättämään tarjousten hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä tontin myymisestä edellä selostetuin perustein.

7.        Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

Liitteet

6

8625/2018 kauppakirjamalli

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Tossavainen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginmetsänhoitaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa