Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.12.2018/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  7653/2018 Valtuustoaloite

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

82 §

20.11.2018

Kaupunginhallitus

338 §

26.11.2018

 

§ 111

Asianro 7653/00.04.02/2018

 

 

Valtuustoaloite / puheterapeutin koulutuksen järjestämisen edesauttaminen Kuopioon

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 20.11.2018 82 §

 

 

 

Perussuomalainen kaupungin valtuutettu Minna Reijonen ja 30 muuta allekirjoittanutta ovat tehneet valtuustoaloitteen puheterapeuttien koulutuksen järjestämisen edesauttamisesta Kuopiossa. Valtuustoaloite jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että Kuopio pyrkii edistämään aktiivisesti puheterapeutin koulutuksen pikaista saamista Kuopioon.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Lähes koko Suomessa, mutta erityisesti Itä-Suomen alueella on ollut jo vuosia pula puheterapeuteista. Myös Kuopion kaupungin on ollut jo usean vuoden ajan vaikea saada rekrytoitua puheterapeutteja. Suomessa nykyiset puheterapeuttien koulutusmäärät yliopistoissa ovat liian pieniä tarpeeseen verrattuna. Tulevaisuudessa Itä-Suomen yliopisto (Kuopion kampus) voisi tukea mahdollisuuksien mukaan puheterapiakoulutuksen valtakunnallista lisäämistä siten, että puheterapeuttien koulutusohjelma tulisi Itä-Suomen yliopistoon. Pohjois-Savosta sekä muualta lähialueelta löytyy puheterapeutteja asiantuntija luennoitsijoiksi yliopiston vakinaisen henkilökunnan lisäksi.

 

Vasta valmistuneet puheterapeutit jäävät useimmiten töihin opiskelupaikkakunnalle ja sen lähiympäristöön (Kangas 2011, Pro gradu). Mikäli puheterapeuttikoulutus tulisi Kuopioon, löytyy Kuopion ja lähiseudun terveyskeskuksista ja KYS:sta puheterapeutteja, jotka voivat ohjata opiskelijoiden sekä orientoivaa että syventävää harjoittelua. Myös työuran alkaessa uuden työntekijän perehdytyksen järjestämiseksi on hyvät mahdollisuudet.

 

Puheterapiakoulutus kuuluu kuitenkin pääasiassa yliopistolaitoksen vastuulle ja koulutuksen lisätarve valtakunnallisesti on ilmeinen. Kuopion kaupunki voi omalta osaltaan olla tukemassa joko koulutuksen lisäämistä nykyisissä koulutuspaikoissa tai mikäli koulutuspaikkojen määrän lisääminen katsotaan perustelluksi, koulutuksen aloittamista Kuopion yliopistossa. Toimivalta asiassa on kuitenkin yliopistolaitoksella ja kaupungilla ei ole tässä asiassa itsenäistä päätösvaltaa.

 

                                           

 

 

 

Liitteet

 

7653/2018 Valtuustoaloite

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Terttu Hirvonen

 

Tiina Kangasaho

 

Hanna-Mari Tanninen

puh. +358 44 718 6513

Niina Happonen

 

Hertta Ollikainen

 

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy tehdyn selvityksen ja antaa selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle vastauksenaan tehtyyn aloitteeseen.

 

 

Päätös                             

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Terveydenhoidon palvelujen päällikkö Hanna-Mari Tanninen ja puheterapeutti Tiina Kangasaho poistuivat kokouksesta klo 15.40 tämän asian päätöksenteon jälkeen.

 

 

 

 


 

Kaupunginhallitus 26.11.2018 338 §

 

 

 

Liitteet

 

7653/2018 Valtuustoaloite

 

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                              Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Liitteet

20

7653/2018 Valtuustoaloite

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa