Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.12.2018/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 112

Asianro 10349/10.03.02.04/2018

 

 

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Kuopion kaupungin talouden tasapainottaminen keventämällä kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistökuluja

 

 

 

                                                          Valtuustoaloite 10.12.2018

                                                          Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

                                                          Kaupungin ja samalla myös sen palvelutarpeiden kasvaessa on Kuopion talouden tasapainottaminen osoittautunut yhä vaikeammaksi tehtäväksi. Kaupungin sisällä niukoista resursseista (rahoituksesta) kamppailevat kuntalaisille annettavat palvelut ja palveluun tarvittavat seinät. Tämä kamppailu on ajassa kiihtynyt ja vaikuttaa siltä, että seinät ovat voitolla. Aina uuden palvelutarpeen ilmaantuessa alkaa rajallisia resursseja kuluttava tilojen suunnittelu ja toteutus, jota seuraa pitkäaikainen pysyvä meno. Tämän jälkeen tulee vielä itse palvelujen tuottamiseen tarvittava rahoitus.

 

Kuopion talous on kroonisesti epätasapainossa ikärakenteen muuttuessa ja palveluntarpeen kasvaessa. Seiniin menee joka vuosi enemmän ja vähemmän jää palvelujen rahoittamiseen. Kunnan ensisijainen tehtävä on tarjota laadukkaita palveluita asukkailleen. Seinät ja kiinteistöjen omistaminen omaavat kunnan kannalta ainoastaan välinearvon palvelujen tuottamisessa.

 

Ongelmaan on löydettävissä poliittisia ratkaisuja. Yksi keino on kasvattaa tuloja, eli nostaa veroja ja muita maksuja. Tämän kolikon kääntöpuoli on kansalaisten vastustus sekä kaupungin yleisen veto­ja pitovoiman rapautuminen.

 

Toinen vaihtoehto on investointien lykkääminen. Tämä on harvoin taloudellisesti järkevää, sillä välttämättömien investointien lykkääminen aiheuttaa ketjureaktion muiden tulevien investointien osalta ja saattaa huonoimmillaan johtaa tulevaisuudessa kustannusten nousuun.

 

On myös mahdollista edelleen tehostaa olevaa toimintaa ja karsia/säästää palveluiden laadusta vähän sieltä ja täältä. Nämä toimet eivät ole pitkällä tähtäimellä kannattavia.

 

Kuopion uuden strategian mukaisesti meillä on lupa tehdä toisin. On myös lupa ajatella toisin. Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteenaan, että:

 

Kuopion kaupunki pikaisesti selvittää mahdollisuuksia keventää omistamiensa kiinteistöjen kaupungin taloudelle aiheutuvaa poisto- ja ylläpitokuormaa. On selvitettävä, onko mahdollista esim. luopua joistakin kiinteistöistä hyvinkin halvalla ja päästä näin eroon kaupungin tulosta ja toimintaa rasittavista kuluista, vaikka toiminta jatkuisikin samoissa tiloissa vuokralaisena.

Kuopion tilakeskus kirjaa vuosittain poistoja rakennuksista 17 miljoonan euron edestä. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa tällä selvityksellä saada aikaan kiinteistökuluissa sellaisia säästöjä, joita voisimme tulevaisuudessa käyttää kasvavan palvelutarpeen rahoittamiseen ja tarjota kuntalaisille entistä laadukkaampia palveluita.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa