Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.12.2018/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  4080/2018 Valtuustoaloite

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

72 §

23.10.2018

Kaupunginhallitus

308 §

5.11.2018

 

§ 108

Asianro 4080/05.03.00/2018

 

 

Valtuustoaloite / tuki vanhemmuutta harkitseville

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 23.10.2018 72 §

 

 

                                            Keskustan valtuustoryhmä ensimmäisenä allekirjoittajana Hannu Kananen ja 27 muuta allekirjoittanutta valtuutettua valtuustoaloitteessa tuovat esille, että syntyvyyden lasku on nyky-yhteiskuntamme suurimpia haasteita. Hedelmällisessä iässä olevat naiset puolisoineen pitkittävät lastenhankintaa entisestään, ensisynnyttäjien keski-ikä on kohonnut 29,1 ikävuoteen. Valtuustoaloitteessa mainitaan, että olisi tärkeää luoda nykyistä paremmat edellytykset lapsen hankintaan.

 

Valtuustoaloitteen mukaan Kuopio tarjoaa palveluja naisille, jotka eivät halua tulla raskaaksi, ja heille, jotka odottavat lasta. Kun lapsi on syntynyt, tarjotaan tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen, mutta valitettavan suuri aukko on tuessa, jota tarjotaan, kun kuopiolainen nainen tai pariskunta harkitsee raskautta ja vasta pohtii lapsen hankintaa. Vanhemmuuteen johtavan polun on oltava sujuva ja aukoton, ja sen tulee alkaa jo siinä vaiheessa, kun ajatus lapsen hankinnasta herää.

 

Lisäksi mainitaan, että potentiaalista vanhempaa mietityttää monet asiat liittyen työelämään, talouteen, sosiaalietuuksiin, palveluihin, raskauteen, omaan terveyteen, jaksamiseen, vanhemmuuteen, lapsiperhe-elämään ja parisuhteeseen. Nykyisellään tieto ja tuki ovat hajanaista ja perustuu omaan aktiivisuuteen tai verkostojen tuntemukseen asiasta. Kynnys tiedon hankintaan ja asiasta avoimesti puhumiseen on jokaisella erilainen. Vanhemmuutta harkitsevat ja suunnittelevat tarvitsevat tukea yhteen elämän tärkeimmistä nivelvaiheista; siirtymässä vanhemmuuteen. Ammattilaisten tarjoama palvelu tukisi etenkin nuorten aikuisten elämänvaihetta monialaisesti ja räätälöidysti tilanteessa, jossa luotettavaa tietoa ja ammatillista tukea on vähän, mutta kysymyksiä, pelkoja ja huolia on paljon. Valtuustoaloitteen mukaan tällainen edellä mainittu palvelu olisi keskeinen osa kunnalle annettua tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

 

Edellä mainittujen perustelujen jälkeen valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että Kuopion kaupunki ryhtyy suunnittelemaan ja pilotoimaan monialaista palvelua vanhemmuutta harkitseville.

 

 

Terveydenhuollon palvelujen lausunto valtuustoaloitteeseen:

 

Asiakokonaisuus on laaja ja tässä vastauksessa otetaan kantaa asiaan pääosin terveydenhuollon osalta. Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella, avohoidon palveluissa, terveydenhoidon palveluissa järjestetään ja tuotetaan yksilön, pariskunnan ja koko perheen terveyttä edistäviä palveluja. Ajanvaraus palveluihin tapahtuu joko puhelimen, sähköisen ajanvarauksen tai avovastaanottojen kautta. Terveyden edistämisen palveluja voi saada sekä terveydenhoitajan ajanvarausvastaanotolla että puhelinpalveluna.

 

Seksuaaliterveyden edistämisen palveluja, mukaan lukien vanhemmuuteen liittyvät kysymykset, tarjotaan seksuaaliterveysneuvolassa, äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja vastaanottopalveluissa. Seksuaaliterveysneuvola opastaa ja tarjoaa ohjausta ja neuvontaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa. Tukea vanhemmuutta harkitseville on tällä hetkellä saatavilla, mutta palvelut ovat pirstaleisia ja ei monialaisesti yhteen sovitettuja. Asiakkaan asioissa voidaan konsultoida eri asiantuntijoita ja järjestöjä tarvittaessa.

 

Vastaanottotoiminnan puitteissa järjestetään terveyspalveluja yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa lapsettomuuteen liittyvien terveysongelmien hoitamiseksi osana normaalia toimintaa. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan talouskysymyksien osalta sosiaalipalvelujen piiriin.

 

Perusturvan palvelualueen lapsiperhepalveluiden lakisääteinen järjestämisvastuu kohdentuu palvelutuotantoon siinä vaiheessa, kun perheessä on jo lapsia. Perusturvan palvelualueella aikuisille suunnattua palvelua toteutetaan aikuissosiaalityössä. Osana aikuissosiaalityön suunnitelmallista sosiaalityötä annetaan tarvittaessa yksilöllisesti neuvontaa ja ohjausta myös henkilöille, jotka harkitsevat vanhemmuutta. Aikuissosiaalityössä asiakkaan yksilöllistä palveluohjausta edistäisi se, että kaupungilla olisi käytettävissä neuvontatyöhön selkeä esite, johon olisi koottuna lapsiperheiden palvelut ja niihin liittyvät etuudet. Esite voisi olla käytössä myös laajemmin kumppanuusyhteistyössä esimerkiksi järjestöjen ja seurakuntien käytössä, koska kuntalaisten vapaa-aikaan perusturvaa omaehtoista tiedonhankintaa tulisi myös arvostaa ja tukea.

                                           

 

Loppupäätelmät

 

Kuopion kaupungin asiantuntijoiden mukaan tuki vanhemmuutta harkitseville -käsite on hyvin laaja-alainen ja se koskettaa hyvin monia tahoja. Vanhemmuutta harkitsevien tuen tarpeeseen liittyy eniten epävarmuus taloudesta ja työssäkäyntimahdollisuuksista.

 

Avohoidon palvelut tarjoavat tukea, ohjausta, neuvontaa sekä tietoa vanhemmuutta suunnitteleville liittyen sairauksiin ja terveyteen, raskauteen sekä elämänhallintaan. Tämä palvelukokonaisuus on jo olemassa.

 

Emme kannata monialaista pilotointia varsinkaan, kun näyttöä sen vaikutuksista syntyvyyden lisääntymiseen ei ole.

 

 

Liitteet

 

4080-2018-1 Aloite_ tuki vanhemmuutta harkitseville.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Kaj Korhonen

puh. +358 44 718 6541

Hanna-Mari Tanninen

puh. +358 44 718 6513

Maiju Tirri

 

Niina Happonen

 

Pauliina Sulku

puh. +358 44 718 6620

Päivi Nuttunen

 

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy tehdyn selvityksen ja antaa selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle vastauksenaan tehtyyn aloitteeseen.

 

 

Päätös                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Merkittiin, että terveydenhoidon palvelujen päällikkö Hanna-Mari Tanninen poistui kokouksesta klo 15.18 tämän asian päätöksen teon jälkeen.

 

 


 

Kaupunginhallitus 5.11.2018 308 §

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 


 

 

Liitteet

17

4080/2018 Valtuustoaloite

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa