Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.12.2018/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  7643/2018 Valtuustoaloite

 

Kaupunginhallitus

326 §

19.11.2018

 

§ 109

Asianro 7643/01.00.00/2018

 

 

Valtuustoaloite / ohjelman laatiminen Kuopion kaupungin 60-vuotta täyttäneiden työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseksi

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 19.11.2018 326 §

 

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen
Työnantajapalvelu

 

Björn Cederberg ja 36 muuta valtuutettua tekivät kaupunginvaltuuston 17.9.2018 kokouksessa valtuustoaloitteen koskien ohjelman laatimista Kuopion kaupungin 60 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseksi.

 

Valtuustoaloitteessa todetaan, että Kuopion kaupungin palveluksessa oli 31.12.2017 yhteensä 676 kuusikymmentä vuotta täyttäneitä työntekijöitä. Tämä on 9,5 % koko henkilöstöstä. Ikä kartuttaa kokemusta, mutta samalla myös erilaiset sairaudet ja vaivat yleistyvät. Nämä voivat lisätä sairaspoissaoloa työstä.

 

Valtuustoaloitteen mukaan korvaavan työn mallin käyttö vähentäisi sairauspoissaoloja niistä tapauksissa, jolloin työntekijä ei ole sairauden, vian tai vamman vuoksi täysin työkyvytön. Lisäksi ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksamista tukisi se, että kaupungilla olisi käytössään ohjelma tai malli ikääntyvien työntekijöiden työmäärän ja kuormituksen sovittamiseksi henkilökohtaisten voimavarojen mukaisiksi.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki 1) tarkentaa ns. korvaavan työn mallin käyttöä kaikissa kaupungin organisaatioissa ja 2) laatii ohjelman/ mallin ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksamisen tulemiseksi huomioimalla henkilökohtaisia voimavaroja.

 

Kaupunginkanslia pyytää valtuustoaloitteen johdosta Työnantajapalvelun lausuntoa 30.11.2018 mennessä.

 

Työnantajapalvelun lausunto

 

                                            Kuopion kaupungilla ei ole käytössä korvaavan työn mallia, mutta yksittäisiä ratkaisuja on jo satunnaisesti tehty muutamilla työpaikoilla. Vuoden 2019 talousarvioesityksessä kiinnitetään huomiota työhyvinvointiin. Sen mukaan tarkoituksena on valmistella tulevana vuonna käyttöönotettavaksi korvaavan työn malli. Lähtökohtana on, että korvaavan työn malli koskee koko henkilökuntaa työntekijän iästä riippumatta. Mallin käyttöönottamisesta on käyty myönteisessä hengessä ensivaiheen keskustelut 1.11.2018 henkilöstöjärjestöjen ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Korvaavan työn mallin valmistelu aloitetaan Työnantajapalvelun johdolla jo kuluvan vuoden aikana. 

Työnantaja voi useille eri keinoilla tukea mm. ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista kuten esimerkiksi osa-aikatyöratkaisuilla, siirtämällä työntekijä hänelle soveltuvaan tehtävään, korvaavan työn järjestelyillä, hankkimalla asianmukaiset ergonomiset työvälineet ja työn tauottamisella. Myös esimiestyöllä, alaistaidoilla ja koko työyhteisön dynamiikalla on suuri merkitys työntekijöiden työssä jaksamisessa. Työssäjaksamisen tukitoimet koskevat kaikkia työntekijöitä iästä riippumatta. Kuopion kaupungilla on käytössä kaupunginhallituksen 7.5.2018 hyväksymä työkyvyn tuen toimintamalli, jossa korostetaan työkykyongelman varhaista havaitsemista, varhaista tukea ja puuttumista. Ohjeessa on tuotu esille myös erilaisia työhön paluun tukitoimia. Erillisen ohjelman laatiminen ikääntyville työntekijöille ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista, koska jokaisella työntekijällä on erilaiset henkilökohtaiset voimavarat työssä selviytymisessä, työssä jaksamisen tilanne ja tukitoimet arvioidaan erikseen yhdessä esimiehen sekä tarvittaessa työterveyshuollon lääkärin ja työntekijän kanssa pidettävässä ns. kolmikantaneuvottelussa. Erillisen ohjelman tarpeellisuutta voidaan arvioida vielä erikseen siinä yhteydessä, kun valmistellaan korvaavan työn malli.

 

 

 

Liitteet

 

7643/2018 Valtuustoaloite

 

                                            Valmistelija                                          

Terttu Ruotsalainen

puh. +358 44 718 3100

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                              Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

18

7643/2018 Valtuustoaloite

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa