Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 22.01.2019/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 11

Asianro 60/01.01.00/2019

 

 

Toistaiseksi voimassa olevien virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

Vanhus- ja vammaispalveluiden vuoden 2019 käyttö- ja talousarviosuunnitelmissa on vanhusten hoivapalveluihin varauduttu yhden palveluesimiehen toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.3.2019 alkaen henkilöstöhallinnon ja päätöksentekoprosessien toimivuuden ja sujuvuuden tehostamiseksi ja vanhusten palveluohjauksessa on varauduttu yhden palveluohjaajan ja yhden

sosiaalityöntekijän toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.3.2019 alkaen ja kahden palveluohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.7.2019 alkaen palvelutarpeen arviointiprosessin vahvistamiseksi.

 

 

Vanhusten hoivapalvelut

 

Vanhusten hoivapalveluissa on lakisääteisiä tehtäviä, joissa palveluesimiehen tehtävän hoitaminen edellyttää julkisen vallan käyttöä ja tehtävän hoitajan tulee olla siten virkasuhteessa. Palveluesimies tekee perusturvan ja terveydenhuollon toimintasäännön mukaiset henkilöstöhallintoon liittyvät viranhaltijapäätökset.

 

 

Vanhusten palveluohjaus

Oikea-aikaisella palveluohjauksella ja kotihoidon palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palvelupäätöksien keskittämisellä palveluohjaukseen halutaan hallita palveluiden kysynnän kasvua.

Palveluohjauksessa on lakisääteisiä tehtäviä, joissa palveluohjaajan ja sosiaalityöntekijän tehtävän hoitaminen edellyttää julkisen vallan käyttöä ja tehtävän hoitajan tulee siten olla virkasuhteessa. Palveluohjaajat ja sosiaalityöntekijät tekevät lain edellyttämiä palvelutarpeen arvioon perustuvia viranhaltijapäätöksiä kuntalaisille.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Resurssien käytön sujuvuuden kannalta tehostaa asiakaspalvelua ja lisää siten tuottavuutta

 

Posote-vaikutusten arviointi

                                           

                                            Muutos ei ole ristiriidassa näköpiirissä olevan sote-kehityksen kanssa.

 

 

 

Esitys                                              Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että perusturvan palvelualueelle vanhusten hoivapalveluihin perustetaan yksi (1) toistaiseksi voimassa oleva palveluesimiehen virka 1.3.2019 alkaen ja perusturvan palvelualueelle vanhusten palveluohjaukseen perustetaan yksi (1) toistaiseksi voimassa oleva palveluohjaajan virka ja yksi (1) toistaiseksi voimassa oleva sosiaalityöntekijän virka 1.3.2019 alkaen sekä kaksi (2) toistaiseksi voimassa olevaa palveluohjaajan virkaa 1.7.2019 alkaen.

Palveluesimiehen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS030 mukaisesti. Palveluesimiehen viran kelpoisuusvaatimus on sosiaali- ja terveydenhuollon opistoasteen, AMK- tai korkeakoulutasoinen tutkinto. Lisäksi edellytetään johtamiskoulutusta sekä työkokemusta esimiestyöstä ja kotihoidosta. Virassa noudatettava työaika on yleistyöaika 38,75 tuntia viikossa.

Palveluohjaajan palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS050 mukaan. Palveluohjaajan viran kelpoisuusvaatimus on soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon AMK- tutkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Viroissa noudatettava työaika on yleistyöaika 38,75 tuntia viikossa.

Sosiaalityöntekijän palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS04A mukaisesti. Viran kelpoisuusehtona on sosiaalityöntekijän pätevyys. Virassa noudatettava työaika on 38,25 t/vko (KVTES Liite 18).

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kaija Kokkonen

puh. +358 44 718 6407

Hanna Jokinen

puh. +358 44 718 3303

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa