Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 22.01.2019/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 10

Asianro 496/02.02.02/2019

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelmien sekä isäntäkuntapalveluiden talousarvion hyväksyminen vuodelle 2019

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 §104 hyväksynyt Kuopion kaupungin talousarvion vuodelle 2019 ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2022.

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion toimintakate (valtuustoon nähden sitova) on käyttötalousosassa

 

Perusturvan palvelualueella  -155.656.186 euroa

Terveydenhuollon palvelualueella                   -250.987.485 euroa

Yhteensä                                                                    -406.643.671 euroa

 

Palvelualueiden kalustoinvestoinnit

yhteensä                                                                         -  799.000 euroa

 

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, mutta ne eivät saa ylittää toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset ovat valtuuston hyväksyttävä.

 

Investoinnit ovat bruttositovia (palvelualueet yhteensä).

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (Talous- ja omistajaohjauksen ohje) mukaan talousarvion toteutumista raportoidaan kaupunginvaltuustolle kolme kertaa vuodessa, osavuosikatsaukset huhti-, elokuun toteumatilanteen pohjalta ja kolmas raportti kattaa koko vuoden. Henkilöstösuunnitelmaa seurataan osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä. Investoinnit raportoidaan osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

 

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Ensimmäinen raportti tehdään helmikuun toteuman perusteella ja käsitellään kaupunginhallituksessa 25.3.2019.

 

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, jos talousarvion kuukausiseurannasta on nähtävissä määrärahojen ylitysriskit tai merkittävät toimintatuottoerät eivät ole toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti.

 

Lähtökohtaisesti talouden poikkeamiin on löydyttävä kate palvelualueen sisältä tuloarvioita ja määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli palvelualueen sisältä ei ole löydettävissä katetta, on valtuustolle tehtävä esitys muutoksista. Muutosesityksissä on perusteltava muutosten tarpeellisuus. Muutosesityksissä on perusteltava myös muutokset toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat muutokset viedään valtuuston käsittelyyn keskitetysti joulukuussa 2019.

 

Talousarviovuoden aikana tapahtuvien organisaatiorakenteiden muutosten vaikutus kaupungin talouteen on sisällytettävä päätösesitykseen ja tarvittavat talousarviomuutokset on käsiteltävä välittömästi kaupunginvaltuustossa.

 

Hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy palvelualueen käyttösuunnitelman. Toimintasäännössä on tarkempia määräyksiä viranhaltijan oikeudesta päättää henkilöstöresurssisiirroista ja vastuualueen käyttösuunnitelman määrärahojen jaosta. Toimintasäännön mukaan asiakkuusjohtaja päättää vastuualueensa käyttösuunnitelman tuloarvioiden ja määrärajojen jaosta, ellei lautakunta ole jakoa vahvistanut.

 

Palvelualueet ovat laatinee henkilöstösuunnitelmat, joissa on huomioitu henkilöstöohjelman mukaiset toimenpiteet ja tavoitteet.

 

Perusturvan palvelualueen henkilöstölisäys on 35 htv ja terveydenhuollon henkilöstölisäys on 4,5 htv.

 

Sisäiset vuokrat on budjetoitu Tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisesti. Istekki Oy:n ja Servica Oy:n palvelut on budjetoitu käytyjen neuvottelujen ja tehtyjen sopimusten mukaisesti.

 

Palvelualueen hallinnassa olevien vanhustyöhön, vammaisten ja kehitysvammaisten, lapsiperheiden ja nuorten palveluihin suunnattujen testamenttilahjoitusten ja valtiokonttorin kautta saatujen perintöjen käytöstä vuodelle 2019 on tehty suunnitelma, joka sisältyy käyttösuunnitelmaan.

 

Käyttösuunnitelmaa on valmisteltu avainprosessitasoisesti perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla samanaikaisesti. Lautakunnalle on raportoitu sisältökysymyksistä ja talousarvion valmistelun etenemisestä syksyn aikana.

 

Käyttösuunnitelmaa on käsitelty johtoryhmässä 15.1.2019 yhteistoimintamenettelyn mukaisesti henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

 

Liitteet

6

Käyttösuunnitelma 2019_LTK 22.1_korj.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Arja Matsi

puh. +358 44 718 6118

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

 

-          hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2019

 

-          hyväksyy Tuusniemen isäntäkuntapalvelujen talousarvion vuodelle 2019

 

-          hyväksyy suunnitelman palvelualueen hallinnassa olevien testamenttilahjoitusten ja valtiokonttorin kautta saatujen perintöjen käytöstä

 

-          oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia tuloarvio- ja määrärahasiirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajien palveluprosessien välillä, kun ne eivät muuta palvelualueen toimintakatetta

 

-          oikeuttaa talouspäälliköt ja asiakkuusjohtajat korjaamaan mahdolliset kirjoitusvirheet ja tekemään käyttösuunnitelmaan vähäisiä muutoksia kansliatoimenpiteinä.

 

Palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen jako on seuraava:

 

Perusturvan palvelualue

toimintatuotot                                                          28.174.332 euroa

toimintakulut                                                          -183.830.518 euroa

toimintakate                              -155.656.186 euroa

 

Terveydenhuollon palvelualue

toimintatuotot                                                          10.610.050 euroa

toimintakulut                                                          -261.597.535 euroa

toimintakate                              -250.987.485 euroa

 

 

Isäntäkuntapalvelut

toimintatuotot                                                            3.358.000 euroa

toimintakulut                                                              -3.358.000 euroa

toimintakate                              -250.987.485 euroa

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että lautakunnan jäsenille jaettiin kokouksessa korjatut sivut käyttösuunnitelmaan.

 

                                                          Merkittiin, että jäsen, varapuheenjohtaja Vesa Linnanmäki poistui kokouksesta klo 16.07 tämän asian käsittelyn aikana.

                                                         

                                                          Käyttösuunnitelman sivua 6, kappale 4, toinen virke korjattiin kuulumaan seuraavasti:

 

                                                          Omaishoidon palvelusetelit myönnetään määrärahojen mukaisena.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa