Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 22.01.2019/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 3

Asianro 401/00.01.04/2019

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2019

 

 

 

 

 

                                                         

Kuopion kaupungin hallintosäännön 10 luvun 82 § ja 91 - 94 §:n (kv 22.5.2017 § 65), muutos (kh.15.1.2018) mukaan kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat.

 

Lautakunta ja johtokunta vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kaupungin hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Apulaiskaupunginjohtaja ja asiakkuusjohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan ja raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Avain-ja palveluprosessien esimiehet vastaavat yksikön sisäisestä valvonnasta ja riskien tunnistamisesta ja ennakoinnista ja raportoivat asiakkuusjohtajalle ja controllerille.

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkitasoiset tavoitteet ovat vuodelle 2019 seuraavat: kaupunkistrategian etenemisen konkreettiset toimenpiteet ja tuotokset, sopimustenhallinta, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuus.

 

Valvonnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi on kullakin toimialalla laadittava sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, jonka perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunta. Suunnitelmassa esitetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopistealueet ko. vuodelle. Suunnitelman toteuttamisesta ja valvontahavainnoista toimialat raportoivat kaupungin ohjeiden mukaisesti talousarvion/käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä.

 

Kaupunginhallitus arvioi vuosittain toimintakertomuksen osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta ja kehitystarpeita kuntalain 69 § mukaisesti. Kaupunginhallituksen selonteon valmistelemiseksi toimialan tulee laatia oman toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja kehittämistarpeita koskeva arviointiselonteko.

 

Esityslistan viiteaineistona jaetaan ehdotus perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmaksi 2019 ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta- ja arviointilomake. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta- ja arviointitiedot raportoidaan lomakkeella, jolloin valvonta yhtenäistyy ja valvonta dokumentoidaan.

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

 

Liitteet

1

Sisäisen valvonnan seuranta ja arviointi 2019 1101

 

2

Suunnitelma sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteosta vuodelle 2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Arja Kekoni

puh. +358 44 718 6117

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2019.

 

 

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Merkittiin, että controller Arja Kekoni poistui kokouksesta klo 15.06 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa