Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 22.01.2019/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 4

Asianro 9547/01.01.01.01/2018

 

 

Oikaisuvaatimus / Mäntyrinteen perhetukikeskuksen ohjaajan tehtävän täyttäminen

 

 

Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                          Tausta:

 

                                                          Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella on ollut haettavana Mäntyrinteen perhetukikeskuksen Toukola-yksikön ohjaajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä. Hakuaika tehtävään oli 10.10. - 26.10.2018. Määräaikaan mennessä 26.10.2018 klo 12.00 mennessä saapui 21 hakemusta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun sosionomin kelpoisuus (sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015) Hakijoista 15 täytti vaaditun kelpoisuusehdon.

Valintaa valmistelivat Mäntyrinteen perhetukikeskuksen johtaja, muutosjohtaja ja Mäntyrinteen perhetukikeskuksen Toukola yksikön vastaava ohjaaja. Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa.

Haussa ollut tehtävä sijoittuu pääasiassa Mäntyrinteen perhetukikeskuksen Toukola-yksikköön. Toukola-yksikkö tarjoaa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluja 13-17 -vuotiaille lapsille. Yksikkö vastaa sijoituksen aikana lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta. Yksikössä työskennellään yhdessä lapsen, vanhempien, perheen verkostojen ja viranomaisverkoston kanssa. Työntekijältä vaaditaan vahvoja sosiaalisia taitoja niin asiakastyössä kuin työyhteisössä toimimiseen. Tehtävä edellyttää hyviä asiakasohjaus- ja ryhmätyötaitoja, tiimityövalmiuksia, työn kehittämiskykyä, hyvää paineen sietokykyä ja sosiaalialan osaamista.

 

                                                          Sosiaalityön päällikkö päätti, että ohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään valitaan sosionomi (AMK).

 

                                                          Oikaisuvaatimus:

Oikaisuvaatimuksessaan henkilö pyytää arvioimaan, onko rekrytointiprosessi Mäntyrinteen perhetukikeskuksen Toukola-yksikön toistaiseksi voimassaolevaan ohjaajan tehtävään noudattanut Kuopion kaupungin ohjeistusta ja onko Toukola-yksikössä ketjutettu laittomalla tavalla määräaikaisia työsopimuksia.

 

 

 

Vastine oikaisuvaatimukseen:

 

Sosiaalityön päällikkö on antanut oikaisuvaatimukseen vastineensa:

 

Mäntyrinteen perhetukikeskuksen Toukolan-yksikön toistaiseksi voimassa oleva ohjaajan tehtävä on ollut haettavana Kuntarekryssä hakuajalla 10.10.-26.10.2018. Lisäksi vastaava sosiaalityöntekijä on 10.10.2018 tiedottanut hakuajasta sähköpostitse henkilökuntaa. Toukola-yksikön vastaava ohjaaja on ilmoittanut 19.10.2018 rekrytointipalaverin jälkeen, että Toukola-yksikön ohjaajan tehtävään on tullut sisäisessä haussa kaksi hakemusta ja että tehtävä on avoimessa haussa.

 

Rekrytoinnin osalta Mäntyrinteen perhetukikeskus on noudattanut silloin voimassa olevia kaupungin rekrytointiohjeita. Ohjeistus, johon oikaisuvaatimuksessa viitataan, on tullut voimaan vasta Toukola-yksikön ohjaajan rekrytointiprosessin jälkeen eli 15.11.2018. Nykyisenkin, uuden ohjeistuksen mukaan viikon hakuajan jälkeen, esimiehen tulee arvioida hakijoiden riittävyys ja tarvittaessa laittaa tehtävä ulkoiseen hakuun. Vaikka ohjaajan haku siirtyi ulkoiseen hakuun, oli sisäinen haku edelleen mahdollista, joten hakuaikaa on kaikkineen ollut 26.10.2018 saakka. Huomioitavaa on myös se, että sisäinen haku ei ole vain yksikön sisäinen haku, vaan koskee koko kaupunkiorganisaatiota. Valinta perustuu aina asetettuihin kelpoisuusehtoihin, joihin sisällytetään myös laaja-alainen soveltuvuus tehtävään.   

 

Oikaisupyynnössä olevat määräaikaiset työsuhteet on tarkastettu ja kaikkien osalta löytyy peruste määräaikaisuudelle. Yhden määräaikaisen työsuhteen osalta on käsittely meneillään ja työsuhde vakinaistetaan vuoden 2019 alusta alkaen. Väite, että Toukola-yksikössä on ketjutettu laittomasti työsuhteita, ei pidä paikkansa, koska määräaikaisuuksille on ollut aina oikea peruste. Määräaikaisuuksien perusteena on ollut sijaisuus (esim. opintovapaan tai toisen tehtävän hoito kaupungilla -perusteella).

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

Esitys                                              Perusturvajohtaja Mari Antikainen:

 

                                                          Perusturva- ja terveyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Aulis Sarnola

puh. +358 44 718 8420

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Merkittiin, että lautakunnan kanssa käytiin läpi ko. oikaisuvaatimus.

 

                                                          Merkittiin, että jäsen Simo Suksi saapui kokoukseen klo 15.10 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa