Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 22.01.2019/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 5

Asianro 9371/01.01.01.01/2018

 

 

Oikaisuvaatimus / lastenvalvojan määräaikaisen viran täyttäminen

 

 

Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

                                                          Tausta:

 

                                                          Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella lapsiperhepalveluissa on ollut haettavana määräaikainen lastenvalvojan viransijaisuus ajalle 2.1. – 31.12.2019. Viransijaisuuden hakuilmoitus on julkaistu Kuopion kaupungin rekry-sivuilla, kaupungin ilmoitustaululla, Kuntarekryn sivuilla sekä TE-toimiston internet-sivuilla.

 

                                                          Määräaikaan 10.10.2018 klo 12:00 mennessä saapui 12 hakemusta. Viransijaisuuden kelpoisuusehtona on laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys ja ylempi korkeakoulututkinto (sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015). Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusehdot.

 

                                                          Haastatteluihin kutsuttiin neljä hakijaa. Sosiaalityön päällikkö ja lastenvalvoja haastattelivat hakijat  7.11. ja 8.11. Kaikille haastateltaville esitettiin samat kysymykset valmiin haastattelurungon pohjalta.

Lastenvalvojan työnkuvaan lapsiperhepalveluissa kuuluvat isyyden selvitykset, lasta koskevien huolto-, tapaamis- ja elatussopimuksien laatiminen ja vahvistaminen, olosuhdeselvitykset vanhempien huoltoriitatilanteissa sekä adoptioneuvonnan antaminen perheen sisäisissä adoptio asioissa. Tehtävä edellyttää itsenäistä työotetta, tiimityötaitoja, joustavuutta sekä työtä määrittävän lainsäädännön hyvää tuntemusta.

 

                                                          Sosiaalityön päällikkö päätti, että lastenvalvojan määräaikaiseen virkaan valitaan yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on koulutukseltaan, työkokemukseltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivin lastenvalvojan virkaan. 

 

                                                          Oikaisuvaatimuksen tehnyt henkilö valittiin varalle.             

 

                                                          Oikaisuvaatimus:

 

Hakijoista varalle valittu henkilö on tehnyt sosiaalityön päällikön 15.11.2018 päätöksestä (9371/2018, henkilöstöasiat 138 §) oikaisuvaatimuksen perusturva- ja terveyslautakunnalle.  Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä määräajassa.

 

                                                         

Vastine oikaisuvaatimukseen:

 

                                                          Sosiaalityön päällikkö on antanut valintaprosessiin liittyvän selvityksen asiasta. Perusturvajohtaja käy kokouksessa läpi sosiaalityön päällikön selvityksen.

 

Sosiaalityön päällikkö on vastineessaan esittänyt perusteettomaksi oikaisuvaatimuksen tekijän väitteet tarkoituksenhakuisesta ja epäasiallisesta rekrytointiprosessista. Lisäksi hakijoista on tehty ansiovertailu päätöksen tueksi.

 

                                                          Viransijaisuuteen valitulla henkilöllä on viran vaatimuksia vastaavaa työkokemusta seitsemän vuoden ajalta. Pääasiallinen työkokemus on hankittu Kuopion kaupungin lastensuojelutarpeen arviointiyksikössä ja lastensuojelun avohuollossa. Viransijaisuuteen valitulla on vahva työkokemus lapsiperhepalvelujen asiakastyöstä, paikallistuntemus sekä kokemusta verkostoyhteistyötä virassa vaaditun kokonaisuuden osalta.

 

Oikaisuvaatimuksen tehnyt henkilö on työskennellyt määräaikaisena lastenvalvojana puolentoista vuoden ajan, jonka lisäksi hänellä on työkokemusta Kuopion kaupungin lastensuojelun avohuollosta noin vuoden ajalta.

 

                                                          Sosiaalityön päällikkö on arvioinut hakijoita ja todennut että, määräaikaiseen virkaan valittu on kokonaisarvion perusteella koulutukseltaan, työkokemukseltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivin ja hänellä on pitkä työkokemus lapsiperhepalveluissa. Lisäksi määräaikaiseen virkaan valittu on työssä osoittanut vahvaa ammatillista osaamista ja kykyä sekä tiimityöskentelyyn että itsenäiseen työskentelyyn.

 

                                                          Sosiaalityön päällikön päätös ei ole kaupungin johtosäännön, kuntalain, työsopimuslain tai muutoin lain vastainen.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

Esitys                                              Perusturvajohtaja Mari Antikainen:

 

                                                          Perusturva- ja terveyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Aulis Sarnola

puh. +358 44 718 8420

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Merkittiin, että lautakunnan kanssa käytiin läpi ko. oikaisuvaatimus.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa