Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 22.01.2019/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 6

Asianro 185/05.17.01/2019

 

 

Kuopion kaupungin lastensuojelun perhehoidon palkkiot, kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaus sekä korvaus oman auton käytöstä

 

 

Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

                                                          Perhehoitolain (263/2015) 16 §:n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä perhehoidossa olevaa henkilöä kohden on 799,94 euroa kalenterikuukaudessa 1.1.2019 lukien.

Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin on 1,417, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2019 lukien vuoden 2018 tasosta 1,87 prosenttia.

Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2019 lukien 1,87 prosenttia.

 

Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Indeksin pisteluku on noussut noin 1,50 prosenttia. Perhe­hoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Tarkistus koskee myös muita kuin vähimmäismääräisiä korvauksia.

 

Esityslistan liitteenä jaetaan Kuopion lastensuojelun sijaishuollon palkkiot ja kulukorvaukset vuonna 2018 ja niihin vuodelle 2019 kohdistuvat muutokset.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Hoitopalkkion indeksikorotus vahvistaa perhehoitajien asemaa. Taloudellisena vaikutuksena hoitopalkkion ja kulukorvauksen korotus lisää lastensuojelun perhehoidon menoja noin 30 000€ vuonna 2019. Perhehoitolaki edellyttää maksujen tarkistamista

 

Posote vaikutusten arviointi

 

                                                          Ennakoidaan, että kaikki perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset tulevat alueella yhdenmukaisiksi, mikäli uudistus toteutuu. Lyhytaikaisen perhehoidon osalta palkkio ja kulukorvaus on yhdenmukaistettu Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikköön kuuluvien kuntien kanssa.  Kuopion kaupunki ylläpitää lyhytaikaisen perhehoidon päivystysrinkiä yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa.

 

 

Esitys                                              Perusturvajohtaja Mari Antikainen

 

                                                          Perusturva- ja terveyslautakunta:

 

-        päättää korottaa perhehoidon palkkioita 1,87 prosenttia

 

-        päättää korottaa kulukorvauksia sekä lastensuojelun perhehoidossa maksettavaa käynnistämiskorvausta 1,50 prosenttia

 

-        päättää että, perhehoitajan oman auton käytöstä maksettava kilometrikorvaus säilyy ennallaan,  pitkäaikaisessa perhehoidossa 0,20 €/km ja lyhytaikaisessa perhehoidossa 0,25 €/km

 

-        palkkiot ja korvaukset tulevat voimaan takautuvasti 1.1.2019 alkaen.

 

Liitteet

3

Lastensuojelun perhehoidon palkkiot.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Leinonen

puh. +358  44 718 3838

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Aulis Sarnola

puh. +358 44 718 8420

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa