Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 22.01.2019/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 8

Asianro 262/05.17.00/2019

 

 

Perhehoitajien hoitopalkkiot ja kulukorvaukset vanhus- ja vammaispalveluissa v. 2019

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                          Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen

                                                          Sosiaalipalvelujen hallinto

 

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Kunta tai kuntayhtymä tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa. Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota. Hoitopalkkion määrän tulee vastata henkilön hoidettavuutta ja sitä arvioidessa tulee ottaa huomioon toiminnan luonne. Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden ja kustannusten korvausten vähimmäis- ja enimmäismääristä säädetään perhehoitolaissa (263/2015).

Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista perhehoitajalle maksetaan myös todellisten kustannusten mukainen kulukorvaus perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa, jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu. Kulukorvaus kattaa perhehoidossa olevan ravinnosta, asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot sekä ne tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata.

Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Kuntainfo 14/2018 (5.12.2018) mukaan vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin on 1,417, jolloin hoitopalkkiot nousevat 1.1.2019 lukien vuoden 2018 tasosta 1,87 prosenttia. Elinkustannusindeksin pisteluku on noussut 1,50 prosenttia ja kulukorvausten määrää tarkistetaan muutosta vastaavaksi.   Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2019 alkaen 2983,40 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

Vanhuspalveluiden palkkiot ja kulukorvaukset

2018

2019

1.      Pitkäaikaisessa perhehoidossa palkkio (kestoltaan vähintään 14 vrk)

-       Palkkio

927,28 € /kk

944,62 €/kk

-     Kulukorvaus

610,73 €/kk

619,89 €/kk

2.      Osavuorokautisessa perhehoidossa (kestoltaan alle 10 h/vrk)

-       Palkkio

46,36 €/kerta

47,23 €/kerta

-       Kulukorvaus

25,44 €/kerta

25,82 €/kerta

3.      Lyhytaikaisen perhehoidon (kestoltaan yli 10 tuntia ja enintään 13 vrk/kk)

-       Palkkio

61,84 €/vrk

63,00 €/vrk

-      Kulukorvaus

25,44 € / vrk

25,82 €/vrk

4.      Vaativaa laitoshoitoa korvaava perhehoidon (kestoltaan yli 10 tuntia ja enintään 13 vrk/kk)

-      Palkkio

94,97 €/ vrk

96,75 €/vrk

-     Kulukorvaus

25,44 €/vrk

25,82 €/vrk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                            

Vammaispalveluiden palkkiot ja kulukorvaukset 2018/2019

 

1. HOITAJAN KOTONA TAPAHTUVA PERHEHOITO

Pitkäaikainen perhehoito                      (yli 14 vrk/kk)

Lyhytaikainen perhehoito                (yli 10 h/vrk tai kerta)

Osavuorokautinen perhehoito €/h (enintään 10 h/vrk tai kerta)

PALKKIO

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Maksuluokka 1

785,13 €

799,84 €

61,84 €

63,00 €

10,70 €

10,90 €

Maksuluokka 2

1 020,67 €

1 039,76 €

80,36 €

81,86 €

14,00 €

14,26 €

Maksuluokka 3

1 570,26 €

1 599,62 €

94,97 €

96,75 €

18,03 €

18,37 €

Pitkäaikainen perhehoito €/kk                         (yli 14 vrk/kk)

Lyhytaikainen perhehoito €/pv (vähintään 5 h hoitajan kotona)

 

KULUKORVAUS

2018

2019

2018

2019

 

 

610,73 €

619,89 €

25,44 €

25,82 €

 

 

2. HOIDETTAVAN KOTONA TAPAHTUVA PERHEHOITO

Lyhytaikainen perhehoito €/pv

Osavuorokautinen perhehoito €/h

PALKKIO

2018

2019

2018

2019

Maksuluokka 1

61,84 €

63,00 €

10,70 €

10,90 €

Maksuluokka 2

80,36 €

81,86 €

14,00 €

14,26 €

Maksuluokka 3

94,97 €

96,75 €

18,03 €

18,37 €

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Perhehoitolaki edellyttää maksujen tarkistamista.

 

 

Esitys                                              Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen ja perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaan korottaa vanhus- ja vammaispalveluiden perhehoidon palkkioita indeksikorotuksen mukaisesti 1,87 prosenttia, kulukorvauksia 1,50 prosenttia ja vahvistaa käynnistämiskorvauksen enimmäismäärän. Palkkiot ja korvaukset tulevat voimaan 1.1.2019.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Jokinen

puh. +358 44 718 3303

Laura Eskanen

puh. +358 44 718 3400

Mari Annika Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan ja perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa