Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.01.2019/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 8

Asianro 1258/00.02.03/2018

 

 

Tiedonantoja 22.1.2019

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueelle saapuneet kirjeet, ym.:

                                                         

                                                          Opetushallituksen päätös 14.12.2018 / 50 / 2289 / 2018 / Valtionavustus pilottihankkeiden käynnistämiseksi toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaali- ja työvälinekustannusten alentamiseksi.          

                                                         

                                                          Opetushallituksen päätös 14.12.2018 / 63 / 2289 / 2018 / Valtionavustus pilottihankkeiden käynnistämiseksi toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaali- ja työvälinekustannusten alentamiseksi.

 

                                                          Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2018 / VM / 2546 / 02.02.06.00 / 2018 / Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2019.

 

                                                          Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2018 / VM / 2545 / 02.02.06.00 / 2018 / Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019.

 

                                                          Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2018 / OKM / 62 / 221 / 2018 / Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2019.

 

                                                          Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 29.11.2018 / Dnro OKM / 53 / 221 / 2018 / Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2019.

 

                                                          Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 28.12.2018 / Dnro OKM / 54 / 221 / 2018 / Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2019.

 

Opetushallituksen kysely 2.1.2019 / OPH-1-2019 / Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta / kevään 2019 tilastointipäivän perustiedot

 

                                                          Seuraavana viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja:

         apulaiskaupunginjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 5.12.2018 – 14.1.2019
§ 1 (muut asiat), §:t 37 ja 40 (henkilöstöasiat)

         opetusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 12.12.2018 – 9.1.2019 § 2 (suunnitelmat), § 10 (lupa- ja ilmoitusasiat), §:t 1 ja 3 (henkilöstöasiat)


 

         kasvatusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 17.12.2018 – 4.1.2019 § 30 (muut asiat, osittain S), § 1 (hankinta- ym. sopimukset, S), § 1 (muut asiat)

         henkilöstö- ja hallintopäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 10.12.2018 – 15.1.2019 §:t 228, 230 – 233, 241 – 245 (henkilöstöasiat), §.t 1 – 10, 12, 13, 15 (henkilöstöasiat)

         perusopetuspäällikön päätöspöytäkirjat ajalla 17.12.2018 – 15.1.2019 §:t 121 – 124 (henkilöstöasiat), §:t 1 – 5 (henkilöstöasiat)

         perusopetuspäällikön (II) päätöspöytäkirjat ajalla 3.1.2019 – 11.1.2019 §:t 1 – 9 (henkilöstöasiat)

         palvelupäällikön (I) päätöspöytäkirja ajalla 9.1.2019 § 1 (henkilöstöasiat)

         palvelupäällikön (II) päätöspöytäkirjat ajalla 17.12.2018 – 15.1.2019 § 41 (henkilöstöasiat, §:t 1 – 3 (henkilöstöasiat)

         talouspäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 14.12.2018 – 17.12.2018 § 28 (maksut, S), § 6 (vahingonkorvaukset, S)

         tietohallintopäällikön päätöspöytäkirja ajalta 21.12.2018 § 1 (hankinta- ym. sopimukset)

         nuorisopäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 29.11.2018 – 21.12.2018 §:t 2 ja 3 (hankinta- ym. sopimukset)

         iltapäivätoiminnan suunnittelijan päätöspöytäkirjat ajalta 11.12.2018 – 4.1.2019 §:t 35 – 38 (oppilasasiat), § 1 (oppilasasiat)

         Hatsalan klassillisen koulun rehtorin päätöspöytäkirja ajalta 27.12.2018 § 12 (henkilöstöasiat)

         Neulamäen koulun rehtorin päätöspöytäkirja ajalta 8.1.2019 § 1 (henkilöstöasiat)

         Rajalan koulun rehtorin päätöspöytäkirjat ajalta 21.12.2018 – 4.1.2019 §:t 9 – 10 (henkilöstöasiat), § 1 (henkilöstöasiat)

         Snellmanin koulun rehtorin päätöspöytäkirja ajalta 2.1.2019 § 1 (henkilöstöasiat)   

                                                         

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kasvun ja oppimisen lautakunnan ratkaistavaksi.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

                                                          Kokous päättyi klo 17.27.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa