Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 21.02.2019/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 19

Asianro 58/00.02.03/2019

 

 

Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2019

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

                                                         

Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös POSELY/2/2019, 3.1.2019, asia: luonnonsuojelualueen ”Ruuskalanlehto 2” perustaminen, Kuopio 297, kylä 503 Reittiö, tila Vesala 1:26 – Perustettu.

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös POSELY/1781/2018, 4.1.2019, asia: luonnonsuojelualueen ”Lejan Mehtä” perustaminen, Kuopio 297, kylä 481 Lyytikkälä, tila Kantola 9:0 – Perustettu.

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös POSELY/10/2019, 7.1.2019, asia: luonnonsuojelualueen ”Syrjä-Loutteinen 2” perustaminen, Kuopio 297, kylä 492 Haluna, tila Syrjäranta 7:3 – Perustettu.

 

                                                          Ympäristöjohtajan päätöspöytäkirjat:

         Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 1–7 / 15.1.–30.1.2019

         Hankinta- ym. sopimukset § 1 / 23.1.2019

         Henkilöstöasiat § 1 / 29.1.2019

 

Ympäristöterveyspäällikön päätöspöytäkirjat:

         Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 5-10 / 14.1.–5.2.2019

 

Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat:

         Rakennusrasitteet ja kiinteistöjen yhteisjärjestely §:t 1-3 /14.1–29.1.2019

 

Alueellisen rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset:

         Kuopion ja Suonenjoen rakennustarkastajan sekä rakennuslupainsinöörien päätökset lupa-asioissa ajalta 8.1.–13.2.2019 (Päätösluettelot löytyvät internetistä osoitteesta www.kuopio.fi/lupapaatokset).

 

                                                          Valmistelija                                                           

Satu Hassinen

puh. +358 44 718 5170

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi


 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

 

Päätös                                             Ympäristöjohtaja lisäsi tiedonantoihin päätöspöytäkirjan henkilöstöasiassa 12.2.2019 § 2 sekä Aluehallintoviraston päätöksen nro 77/2018/2, dnro ISAVI/1401/2018, antopäivä 5.12.2018. Päätöksellä myönnettiin Suonenjoen kaupungille lupa Suonenjoen alajuoksun ruoppaukseen ja oikeus ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista (valmistelulupa).

                                            Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa