Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 19

Asianro 832/01.01.01.01/2019

 

 

Kiinteistöjohtajan viran täyttäminen

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

Kuopion kaupungin kiinteistöjohtajan virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan siirtyessä apulaiskaupunginjohtajaksi. Virka oli haettavana ajalla 20.12.2018 - 3.1.2019. Hakuilmoitus julkaistiin työvoimahallinnon mol.fi

-sivulla, Kuntarekryssä sekä Kuopion kaupungin verkkosivuilla.

 

Viran kelpoisuusehtona on maanmittaustekniikan korkeakoulututkinto (DI), kokemus johtotehtävistä sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Hakijalta edellytetään myös kokemusta maapolitiikkaan liittyvistä sopimus- ja neuvottelutehtävistä. Lisäksi arvostetaan laaja-alaista kehittämisnäkemystä, vuorovaikutus- ja viestintäosaamista sekä paineensietokykyä. Kiinteistöjohtajalta vaaditaan hyviä johtamistaitoja sekä kykyä ihmisten ja asioiden johtamiseen. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää asiantuntemusta toimialan lainsäädännön osalta.

 

Haastatteluryhmässä olivat mukana kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen sekä henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen.

 

Haastatteluryhmä päätyi arviossaan yksimielisesti siihen, että diplomi-insinööri Lauri Lytsy täyttää kiinteistöjohtajan viran edellytykset. Näkemys perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon hakemusasiakirjat ja niistä laadittu ansiovertailu, haastattelu sekä muut valintakriteerit. Lauri Lytsyllä on hyvät edellytykset viran hoitoon työkokemuksensa, johtamiskokemuksensa sekä haastattelussa osoittamansa laaja-alaisen kehittämisnäkemyksen perusteella.  Hänellä on haastattelun ja aikaisempien näyttöjen perusteella hyvät valmiudet asiantuntijaorganisaation johtamiseen ja haasteellisten tilanteiden kohtaamiseen.

 

Asiakirjat ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa.

 

Sovellettavat säännökset       Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 § 3 – 8
Viranomaisen toiminta julkisuudessa laki (21.5.1999/621) § 24.1, kohta 29
Perustuslaki (731/1999) § 125.2.
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden valintaohje (kv 18.6.2007) § 65, kaupunginjohtajan johtoryhmä (24.8.2009) § 66

                                                          Kuopion kaupungin hallintosääntö, luku 6 § 55

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kiinteistöjohtajan virkaan valitaan haastatteluryhmän esityksen mukaan diplomi-insinööri Lauri Lytsy.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh. +358 44 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että va. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa