Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  933/2019 Työohjelma 2019

 

 

§ 20

Asianro 933/10.03.01.01/2019

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen palvelujen yhdyskuntatekniikan investointikohteiden työohjelma 2019

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Taustaa                                          Kaupunkiympäristön rakentamisen keskeisimmät vuoden 2019 investointikohteet on koottu työohjelmaksi.

 

Rakentamiskohteiden painopisteinä on tonttitarjonnan varmistaminen niin asuntojen kuin elinkeinoelämän tarpeisiin. Merkittävimmät asuntotuotantoon liittyvät uudisrakennuskohteet ovat Hiltulanlahdessa ja Kuikkalammella.

 

Asuin- ja ranta-alueiden viimeistelytyöt jatkuvat Saaristokaupungissa, lisäksi viimeistelytöitä tehdään Hiltulanlahdessa. Matkustajasataman laajennus on työn alla ja työhön kuuluvat täyttötyöt tehdään suurimmilta osiltaan alkuvuodesta, laitureihin liittyvät tukirakenteet sekä ruoppaus- ja tiivistystyöt valmistuvat pääosin kuluvana vuonna.

 

Savilahden alueen kunnallistekniikkaan ja liikennejärjestelyihin liittyvät työ on tarkoitus aloittaa keväällä allianssimallilla, töiden toteuttamiseen liittyviä suunnittelutöitä tehdään koko vuoden ajan ja rakennustyöt tulevat kestämään useita vuosia.

 

Keskusta-alueella saneerataan Kuninkaankatu Kauppakadun ja Minna Canthinkadun välillä ja Museokatua saneerataan välillä Kauppakatu - Tulliportinkatu. Hannes Kolehmaisen kadun uusimistöitä toteutetaan yhteistyössä Kuntolaakson rakentajien kanssa ja samassa yhteydessä toteutetaan kunnallisteknisiä muutostöitä Suokadulla.

 

Lähivuosien suurimpana keskustakohteena on tarkoitus käynnistää Kuopionlahden asemakaavan edellyttämät kunnallisteknisten verkostojen siirtotyöt Kuopionlahdella, Puijonkadulla ja Koljonniemenkadulla. 

  

Julkulassa peruskorjataan Pajulahdentietä sekä kunnallisteknisiä verkostoja yhteistyössä Kuopion Veden kanssa.

 

Puistoja, leikkipuistoja, puistokäytäviä ja reitistöjä täydennetään ja rakennetaan useilla alueilla. Keskustassa jatketaan Snellmaninpuiston ja Liikennepuiston korjauksia.

 

Liikuntapaikkakohteiden osalta keskeisimpänä rakentamiskohteena on Puijon urheilualueelle tehtävät rakennustyöt. Alueella parannetaan reitistöjä ja aloitetaan jalkapallokentän peruskorjaus ja laajennus. Lisäksi Puijolla varaudutaan tulevien vuosien hankkeisiin käynnistämällä jatkohankkeiden suunnittelua. Lippumäessä otetaan tekojääradan jäädytyslaitteisto käyttöön ja huolehditaan nykyisen jalkapallokentän tekonurmen siirrosta uusille käyttöpaikoille. Neulamäessä aloitetaan urheilukentän peruskorjaus. Tässä yhteydessä rakennetaan pesäpallon tekonurmikenttä ja toteutetaan tenniskenttien muutostyö sekä pysäköinti- ja liikennejärjestelyt. Heinjoen ampuma- ja moottorirata-alueen rakentaminen jatkuu.

 

Elinkeinoelämän tarpeisiin varatulla määrärahalla toteutetaan vuoden aikana esille tulevia kohteita tarpeen mukaan. Vuonna 2018 aloitettu Pieni Neulamäen tonttien esirakennushanke valmistuu syksyllä.

 

Yhdyskuntatekniikan investointikohteita on myös Juankoskella ja Nilsiässä. Juankoskella jatketaan Paasikoskentien töitä ja toteutetaan toriin liittyvät rakennushankkeet. Nilsiässä jatketaan Paavontien, Tiirantien ja Länsitien saneerausta.

 

Heinjoella aloitetaan uuden ylijäämämassoilla tarkoitetun maankaatopaikan perustamistyöt, alue otetaan käyttöön loppuvuodesta.

 

Kohteista suuri osa teetetään kaupungin liikelaitoksella ja loput kilpailutetaan erillisinä urakoina tai toteutetaan puitesopimusmenettelyllä.

 

Ohjelmaan voi vuoden aikana tulla myös muutoksia, lisäksi työohjelmaan sisältyy muutamia kohteita, joiden toteuttaminen riippuu suunnitelmien valmiudesta ja lupien saamisesta. Mikäli kohteiden suunnitelmat myöhästyvät olennaisesti toteuttaviksi aiotuissa kohteissa, joudutaan työohjelmaan tekemään muutoksia niin aikataulujen kuin toteuttamisajankohtaan liittyen. Merkittävimmät muutokset tuodaan hyväksyttäväksi lautakuntaan.

 

Investointien seuranta        Investointeihin varatun rahoituksen käytön seurantaa pyritään parantamaan eritoten kuntatekniikkaliikelaitoksen toteuttamissa kohteissa. Määrärahoja seurataan kohdekohtaisesti sekä kokonaisrahoituksen osalta ja seurannalla huolehditaan, että investointeihin varattujen määräahojen käyttöä pystytään valvomaan ja tarvittaessa esittämään muutoksia talousarvioon.

 

 

Vaikutusten arviointi                Yhdyskuntatekniikan investointirahoituksella, jonka suuruus on vuonna 2019 kaikkiaan 38,05 milj.€, työllistetään merkittävästi paikallisia rakennusyrityksiä ja -työvoimaa.

 

Ohjelma tukee Kuopion strategiaa, parantaa asumisviihtyvyyttä ja liikenneturvallisuutta.

 

Työohjelmalla on merkittävä työllisyysvaikutus, ohjelman mukaiset toimenpiteet haittaavat tilapäisesti joidenkin yritysten toimintaa ja vaikuttavat työn aikana liikkumista totutuilla reiteillä.

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy rakentamisen vuoden 2019 investointikohteiden työohjelman.

 

 

Liitteet

3

933/2019 Työohjelma 2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Rissanen

puh. +358 17 18 4962

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa