Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 22

Asianro 1436/10.00.02.01/2018

 

 

Lomarakennuspaikkojen ja huvilapalstojen vuokrauksen ja myynnin periaatteet

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupungin omistuksessa on noin 380 lomarakennuspaikkaa tai vuokrattua huvilapalstaa. Näistä reilu 30 on kaavan mukaisia rakentamattomia lomarakennuspaikkoja. Vuokrattuja ja rakennettuja kaavan mukaisia lomarakennuspaikkoja on lähes 190 kpl. Vuokrattuja huvilapalstoja on noin 160 kpl. Vuokratuista tuleva vuokratulo on noin 400 000 euroa vuodessa, josta hieman yli puolet huvilapalstoista.

 

Kaupunginhallitus on vuonna 2010 hyväksynyt (17.5.2010 § 252) ”Lomarakennuspaikkojen ja huvilapalstojen tuleva maankäyttö ja jatkotoimenpiteet”-nimisen raportin. Se on ollut ohjeena lomarakennuspaikkojen vuokrauksissa ja myynneissä. Raportin linjaukset kaipaavat päivittämistä monilla alueilla johtuen mm. maankäyttösuunnitelmien tarkentumisesta.  Kuntaliitokset ovat tuoneet uusia kohteita, joiden periaatteista on hyvä olla yhtenäinen linjaus.

 

Kaupunkirakennelautakunnan 16.5.2018 § 97 nähtäville pantavaksi hyväksymä raportin luonnos on ollut nähtävillä internetissä 28.5.2018 - 31.8.2018. Siitä on lähetetty kirjeet kaikille vuokralaisille. Nähtävillä olosta on kuulutettu.

 

Luonnoksesta jätettiin 38 muutostoivomusta. Niistä tehdyt tiivistelmät sekä vastineet muutostoiveisiin ovat erillisenä raporttina. Lisäksi alkuperäiset muutostoivomukset ilman joitakin kuvia ovat omana raporttina, joka toimitetaan päätöksentekijöille erikseen. Raportin sisältämien henkilötietojen vuoksi se ei ole julkinen.

 

Tässä raporttiin on tehty vastineiden mukaiset muutokset. Suurin muutos raporttiluonnokseen nähden on esitys yleiskaavallisen selvityksen tekemisestä osaan huvilapalstoista.  Niiden osalta vuokrauksen takaraja 2040 poistetaan periaatteista. Näiden osalta vuokrauksen periaatteet käsitellään uudelleen em. selvityksen ja sitä seuraavan mahdollisen yleiskaavan muutoksen jälkeen. Esitys on valmisteltu yhteistyössä strategisen maankäytön suunnittelun kanssa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Päätöksellä ei ole erityisiä ilmasto-, yritys- tms. vaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä ”Lomarakennuspaikkojen ja huvilapalstojen vuokrauksen ja myynnin periaatteet” -raportin ja esittää kaupunginhallitukselle, että raportissa esitetty yleiskaavallinen selvitys ja sitä mahdollisesti seuraava yleiskaavamuutos otetaan kaavoitusohjelmiin 2020-luvun alkupuolella.

 

 

 

Liitteet

4

1436/2018 Lomarakennuspaikkojen ja huvilapalstojen vuokrauksen ja myynnin periaatteet

 

5

1436/2018 Muutostoivomusten tiivistelmät ja vastineet niihin

 

6

1436/2018 Muutostoivomukset (ei julkaista internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Hatakka

puh. +358 44 718 5509

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että maankäyttöinsinööri Heikki Hatakka ja lakimies Mika Mäkäräinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa