Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 23

Asianro 251/14.03.03.00/2019

 

 

Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelman päivitys vuosille 2019 - 2023

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Suurten järvialtaiden lisäksi Kuopiossa on runsaasti pieniä järviä ja lampia, joista valtaosa sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Kaupunkirakenteen sisällä ja sen välittömässä läheisyydessä oleville vesialueille kohdistuu asumisen ja rakentamisen johdosta mm. ravinnekuormitusta, mistä on seurannut vesistöjen rehevöitymistä. Pienvesien tila pyritään pitämään hyvänä, koska ne ovat asumisen ja virkistyskäytön kannalta erittäin tärkeitä. Keskeisen kaupunkialueen pienvesien tilaa on seurattu säännöllisesti 1980-luvun alkupuolelta lähtien.

 

Pienvesien hoidosta ja kunnostuksesta laadittiin ensimmäinen suunnitelma vuonna 2007 ja se on päivitetty vuonna 2014. Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelma on perusta kaupungin vesialueiden seuranta- ja hoitotoimenpiteille. Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelman 2019–2023 on laatinut pienvesien kunnostustyöryhmä, missä on edustajia eri vastuualueilta. Kallaveden lahtialueet eivät ole Pölläkänlahtea lukuun ottamatta olleet aikaisemmin mukana säännöllisessä vedenlaadun seurannassa. Lahtialueiden merkitys on kuitenkin viime vuosina korostunut kaupungin rannoille tapahtuneen asuinrakentamisen johdosta. Myös liitoskunnat ovat lisänneet seurannan kohteena olevia vesialueita.

 

Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelmassa päivitetään aikaisempi hoito- ja kunnostusohjelma ajan tasalle. Ohjelma sisältää aikaisempien toimenpiteiden ja vesistöjen tilan tarkastelun sekä uusia seurantakohteita. Ohjelmaan sisältyy toimenpideohjelma vuosille 2019–2023 sekä kustannusarvio toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kustannustasossa on tapahtunut lievää nousua seurantakohteiden lisääntymisen johdosta. Tarkasteluun on otettu mukaan myös lahtialueita, uusia pienvesiä kaupungin tulevilta kasvualueilta sekä tärkeitä liitoskuntien vesialueita.

 

Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelmaan on lisätty laajennettu vedenlaatuluokka ja uudenlainen vesialueiden priorisointi. Ohjelman yhteydessä on päivitetty myös vesialuekohtaiset lahti- ja lampikortit, mitkä vielä tässä vaiheessa ovat osittain kesken. Lahti- ja lampikortteja täydennetään tietojen päivittyessä ja ne julkaistaan tulevan kevään aikana osoitteessa https://www.kuopio.fi/kaupungin-vesialueet. Jatkossa lahti- ja lampikortteja päivitetään merkittävien muutosten osalta uusien analyysitulosten myötä.

 

Esityslistan liitteenä on ”Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelma”-raportti, toimenpideohjelma ja kustannusarvio sekä kolme esimerkkiä lahti- ja lampikorteista.

 

 

Vaikutusten arviointi                Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelmalla ei ole merkittäviä ilmastostrategisia, työllisyys- tai yritysvaikutuksia. Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelman toteuttaminen vaikuttaa positiivisesti pienvesien tilaan ja sitä kautta kuopiolaisten asuin- ja virkistysympäristön viihtyvyyteen.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta merkitsee pienvesien hoito- ja kunnostusohjelman tiedoksi ja ohjeellisena noudatettavaksi mm. talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

 

Liitteet

7

251/2019 Kuopion vesialueiden hoito- ja kunnostusohjelma 2019-2023

 

8

251/2019 Toimenpideohjelma ja kustannukset 2019-2022

 

9

251/2019 Pölläkänlahti lahtikortti

 

10

251/2019 Valkeinen lampikortti

 

11

251/2019 Kolmisoppi lampikortti

 

                                                          Valmistelija

Tino Hovinen

puh. +358 44 718 5516

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että vesialueiden hoitaja Tino Hovinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa