Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 27.03.2019/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 12

Asianro 1861/08.01.00/2019

 

 

Kuopion toimivalta-alueen joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodesta 2018

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

EU:n palvelusopimusasetus (1370/2007) velvoittaa toimivaltaisen viranomaisen julkaisemaan kerran vuodessa yhdistelmäraportin, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä.

 

Viranomainen vastaa kokonaisuudessaan joukkoliikennepalvelujen järjestämiskustannuksista ja saa lipputulot. Viranomainen päättää lippujen asiakashinnat.

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimivaltaisena viranomaisena on asettanut alueellaan hintavelvoitteita, joita sopimusliikennettä ajavien liikenteenharjoittajien on noudatettava. Hintavelvoitteet kohdistuvat Oy Matkahuolto Ab:n seutulipuille, joille maksettiin lipputukea lipun todellisen hinnan ja viranomaisen päättämien asiakashintojen välisen erotuksen verran. Seutulippu poistui käytöstä heinäkuun lopussa 2018. Tämän jälkeen alueella ei ollut enää hintavelvoitteita.

 

Viranomainen on maksanut liikennöintikorvauksia liikenteenharjoittajille kilpailutettujen liikennöintisopimusten mukaisesti. Voimassaolevat sopimukset antavat liikenteenharjoittajille EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisen yksinoikeuden sopimuksen mukaiseen liikenteeseen. Lisäksi viranomainen on maksanut nousukorvauksia viranomaisen lippujen käyttämisestä toisen viranomaisen järjestämässä liikenteessä sekä markkinaehtoisessa liikenteessä solmittujen nousukorvaussopimusten perusteella. Sopimuksilla parannetaan matkustusmahdollisuuksia alueella.

 

Liitteenä oleva yhdistelmäraportti sisältää asetuksen mukaiset tiedot ajalta 1.1. - 31.12.2018.

                                                         

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se hyväksyy Kuopion toimivalta-alueen yhdistelmäraportin 2018 julkaistavaksi Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan internetsivuilla.

 

 

Liitteet

1

1861/2019 Yhdistelmäraportti 2018

 

                                                         

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 44 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikkö esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa