Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 27.03.2019/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 14

Asianro 1050/08.01.00/2015

 

 

Kuopion kaupunkiseudun liikennöintisopimusten lisätilaukset

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

Kuopion kaupungin joukkoliikenteen järjestämistapamuutoksen yhteydessä kilpailuttamat joukkoliikenteen kannusteurakkasopimukset astuivat voimaan 1.7.2014. Ensimmäiset kaupunkiliikenteen kannusteurakkasopimukset päättyvät kesäkauden 2019 alussa ja viimeinen päättyy vuoden 2020 lopussa, jos sopimuksen sisältämiä lisätilauksia ei oteta käyttöön. Maaseutuliikenteen kahdeksasta sopimuksesta ensimmäinen päättyi jo kesäkauden 2017 alussa. Osa kohteista on kilpailutettu jo uudelleen. Viimeinen olisi päättynyt kuluvan vuoden kesäkauden alussa, jos sopimuskautta ei olisi jatkettu lisätilauksella. Uusien kilpailutusten myötä sopimuksissa on siirrytty bruttomalliin.

 

Kaupunkiliikenne                       Kohteiden 1 (linjat 1-3), 2 (linjat 4 ja 8) ja 5 (linjat 30-40) sopimukset päättyvät kesäkauden 2019 alussa ja ne kilpailutettiin uudelleen bruttomallilla. Uusien sopimusten mukainen liikenne käynnistyy 3.6.2019. Kohteen 1 sopimus on voimassa 2.6.2022 saakka ja kohteiden 2 ja 5 sopimukset 2.6.2024 saakka. Kaikki sopimukset sisältävät kahden vuoden lisätilausmahdollisuuden mallilla 1+1 vuotta.

 

Kohteen 3 (linjat 5-7, 29) sopimusaika on 31.12.2019 saakka. Joukkoliikennelautakunta jatkoi sopimusaikaa 31.5.2018 kesäkauden 2020 alkuun saakka. Sopimuksen sisältämistä kahdesta lisätilausvuodesta on vielä käyttämättä 1,5 vuotta.

 

Kohteen 4 (linjat 15, 19, 20, 21, 22 ja 23) sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka ellei sopimusta jatketa. Sopimuksen lisätilausmahdollisuudet (1+1 vuotta) ovat vielä käyttämättä.

 

Maaseutuliikenne                     Kohteen 1 (linja 71) uudelleen kilpailutettu sopimus ovat voimassa kesäkauden 2020 alkuun saakka.

 

Kohteessa 2 (linjat 74 ja 75) on otettu käyttöön molemmat lisätilausvuodet, ja sopimusaika päättyy kesäkauden 2020 alussa.

 

Kohteiden 3-5 sopimusajat päättyvät kesäkauden 2019 alussa, joten sopimukset kilpailutettiin bruttomallilla alkuvuodesta 2019.

 

Kohteessa 6 on käytössä ensimmäinen lisätilausvuosi, ja sopimusaika päättyy kesäkauden 2020 alussa. Yksi lisätilausvuosi on vielä käyttämättä. Suoritehinnat ovat kuitenkin kohteessa korkeita, jonka vuoksi kohde olisi tarkoituksenmukaista kilpailuttaa siten, että uusi sopimus astuisi voimaan kesäkauden 2020 alussa.

 

Kohteessa 7 (linjat 62-68, Nilsiän sisäinen joukkoliikenne) on Sansia Oy:n alkuvuodesta 2018 kilpailuttama bruttoliikennesopimus, joka on voimassa kesäkauteen 2020 saakka. Sopimukseen sisältyy kahden vuoden lisätilausmahdollisuus mallilla 1+1 vuotta. Sopimusta hallinnoi Sansia Oy.

 

Kohteessa 8 (linjat 82-86, Vehmersalmen liikenne) on myös voimassa Sansia Oy:n alkuvuodesta 2018 kilpailuttama bruttoliikennesopimus, joka on voimassa kesäkauteen 2020 saakka. Sansia Oy:n hallinnoimaan sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahden vuoden lisätilaukseen mallilla 1+1 vuotta. Myös tämä kohde olisi järkevää kilpailuttaa korkeiden suoritehintojen vuoksi ennen kesäkautta 2020. 

 

Lisätilaustarpeet                         Kaupunkiliikenteestä seuraavaksi kilpailutettavaksi tulevat kohteet 3 ja 4. Sopimusaikojen päättymisen ajoittaminen samanaikaiseksi laajentaisi mahdollisuuksia kilpailukohteiden ja koko kilpailun suunnittelussa. Tämä tarkoittaa sitä, että kohteen 3 sopimusaikaa tulisi jatkaa vuodella kesäkauden 2021 alkuun ja kohteen 4 sopimusaikaa puoli vuotta myös kesäkauden 2021 alkuun saakka. Molempia kohteita hoitaa sama liikennöitsijä, joka on osaltaan hyväksynyt sopimusaikojen jatkamiseen.

 

Kohteessa 7 suoritehinnat ovat edullisia, joten sopimuksen sisältämät molemmat lisätilausvuodet olisi tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön. Näin sopimusaika päättyisi kesäkauden 2022 alussa. Liikennöitsijä on hyväksynyt osaltaan jatkamisen. Varsinaisen päätöksen sopimusajan jatkamisesta tekee Sansia Oy tilaajan esityksestä.

                                                         

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                               Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että:

 

-          kaupunkiliikenteen kohteen 3 (linjat 5, 6, 7, ja 29) kannusteurakkasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan vuodella kesäkauden 2021 alkuun saakka

-          kaupunkiliikenteen kohteen 4 (linjat 15, 19, 20, 21, 22 ja 23) kannusteurakkasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan puolella vuodella kesäkauden 2021 alkuun saakka

-          Sansia Oy:lle esitetään maaseutukohteen 7 (Nilsiän sisäinen joukkoliikenne) bruttoliikennesopimuksen sopimusaikaa jatkettavaksi kahdella vuodella kesäkauden 2022 alkuun saakka.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 44 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa