Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 10.04.2019/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 59

Asianro 1237/02.08.00.01/2019

 

 

Urakoitsijan valinta Nilsiän alueurakkaan vuosille 2019-2024 (optio 1+1)

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on julkisella EU-kynnysarvot ylittävällä hankintakilpailulla kilpailuttanut Nilsiän kunnossapidon alueurakan vuosille 2019–2024. Alueurakkaan kuuluu Nilsiän taajaman kunnossa- ja puhtaanapitotyöt, Nilsiän alueen leikkivälineiden kunnossapito sekä satamien ja uimarantojen hoito- ja kunnossapito. Alueurakkaan sisältyy lisäksi mahdollinen optio vuosille 2025 ja 2026.

 

Nilsiän alueurakan kilpailuttamisessa hyödynnettiin Sansia Oy:n kilpailutuspalvelua. Nilsiän alueurakasta julkaistiin hankintailmoitus EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana kansallisessa julkisten hankintojen ilmoituspalvelussa HILMA:ssa sekä EU:n virallisessa hankintailmoituspalvelussa TED:ssä. Myöhemmin hankinnasta julkaistiin myös korjausilmoitus, jossa hintatarjouslomaketta muutettiin. Tarjoukset Nilsiän alueurakasta tuli jättää 15.3.2019 klo 16.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin neljä (4) tarjousta.

 

Nilsiän alueurakan hankintakilpailussa tarjoukset arvioitiin ja vertailtiin kolmessa vaiheessa, jotka olivat tarjoajien kelpoisuuden arviointi, tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen sekä tarjousten vertailu. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajille asetetut kelpoisuusvaatimukset. Kolmelta tarjoajalta pyydettiin lisätietoja ESPD-asiakirjan täyttämiseen liittyen. Yhdeltä tarjoajalta pyydettiin lisätietoja urakan vastuuhenkilöstöön ja henkilöstön työkokemukseen liittyen. Lisätietojen saamisen jälkeen kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

 

Urakkatarjoukset vertailtiin tarjouspyynnön mukaan siten, että vertailuperusteena oli ensimmäisen hoitovuoden kiinteät kokonaishintaiset työt lisättynä vertailuhintaan lisättävät lumenajon yksikköhinta sekä päällysteiden paikkauksen yksikköhinta. Lumenajo ja päällysteiden paikkaus laskutetaan yksikköhintaisena työnä suoritemäärään perustuen. Tarjousten vertailussa vertailuhinnaltaan halvimmaksi tarjoukseksi todettiin Nilsiän Sora Oy:n tarjous, joka oli vertailuhinnaltaan 334 951,62 euroa. Kaikkien tarjoajien vertailuhinnat ovat seuraavassa:

 

TARJOAJA

VERTAILUHINTA (ALV 0 %)

Nilsiän Sora Oy

334 951,62 euroa

YIT Suomi Oy

365 772,60 euroa

Destia Oy

424 215,82 euroa

Savon Kuljetus Oy

441 324,39 euroa

 

 

 

 

 

 

 

Urakkakilpailun voittavan tarjoajan kanssa solmitaan urakkasopimus, joka kattaa viisi urakkavuotta. Urakkasopimuksen sopimushinta muodostuu ensimmäisen hoitovuoden kokonaisurakkaan sisältyvistä kiinteähintaisista töistä, joiden hinta kerrotaan urakkavuosien määrällä (5 vuotta). Nilsiän Sora Oy:n ensimmäisen urakkavuoden kiinteähintaisten töiden kokonaishinta on 315 026,62 euroa (alv 0 %), joten viiden hoitovuoden kokonaishinnaksi muodostuu 1 575 133,10 euroa (alv 0 %). Kokonaishintaa voidaan urakan aikana korjata urakka-asiakirjoissa esitetyillä periaatteilla.

 

Nilsiän alueurakan kiinteähintainen maksuerätaulukolla maksettava vuosittainen urakkasumma on tarjousten perusteella kasvanut edellisestä hoitovuosille 2015 - 2019 solmitusta Nilsiän alueurakasta. Alueurakan kustannustason nousua selittää sekä yleinen hintatason nousu että Nilsiän alueurakkaan kuuluvien hoito- ja kunnossapitotöiden määrä ja laatu. Edellisestä alueurakasta puuttuvat tehtävätasolla muun muassa leikkivälineiden kunnossapito, frisbeegolfpaikkojen hoito, uimarantojen ja -paikkojen hoito, satamien kunnossapito sekä hulevesijärjestelmän ylläpito nykymuotoisessa laatutasossa. Lisäksi hintatasoa korottavat yksittäiset laatutasoon tehdyt muutokset kuten puistokäytävien säännöllinen niitto.

 

 

Vaikutusten arviointi                Nilsiän alueurakan urakoitsijan valinnalla katsotaan olevan positiivisia yritys- ja ympäristövaikutuksia. Urakoitsijavalinta kohdistuu paikalliseen pk-yritykseen ja laatutasoon tehdyt muutokset esimerkiksi hulevesijärjestelmän hoidossa ja kunnossapidossa pienentävät urakka-alueen katuverkoston kuormitusta ympäristöön esimerkiksi parantuneen hulevesien käsittelyn myötä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Nilsiän alueurakan 2019 - 2024 (optio 1+1) urakoitsijaksi valitaan Nilsiän Sora Oy. Alueurakan kokonaishinta viidelle vuodelle on 1 575 133,10 euroa (alv 0 %).

 

 

Liitteet

18

1237/2019 Tarjousten avauspöytäkirja

 

19

1237/2019 Yhteenveto tarjousten hinnoista (ei julkaista Internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Sutinen

puh. +358 44 718 5099

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa