Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 17.04.2019/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 24

Asianro 9187/00.04.00/2018

 

 

Lausunto Joroisten kunnan esitykseen maakunnan vaihtamiseksi

 

 

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 21.3.2019:

 

Joroisten kunta teki ehdotuksen sen siirtämisestä Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Savon maakuntaan 22.10.2018.

 

Valtiovarainministeriö pyysi jakelussa mainituilta lausuntoa Joroisten kunnan ehdotuksesta maakuntajaon muuttamiseksi 8.11.2018.  Tuolloin odotettiin, että Eduskunta säätää uuden maakuntajakolain ja samalla siirtää lainsäädännössä suoraan Joroisen Pohjois-Savon maakuntaan.

 

Tilanne on muuttunut, kun maakuntauudistusta koskevat hallituksen esitykset tulevat raukeamaan ja uutta maakuntajakoa ei säädetä laissa. Tilanteen muututtua olennaisesti annettuja lausuntoja ei enää voida käyttää maakuntajakoa koskevan päätöksenteon perusteena.  Tämän vuoksi valtiovarainministeriö varaa tahoille, joilta lausunto pyydetiin, tilaisuuden antaa uusi lausunto.

 

Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota maakuntajakolain (1159/1997) kriteereihin.  Lain 1 §:n 1 momentin mukaan maakunnaksi määritetään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.  Lain perustelujen mukaan maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet.

 

Pelastusjohtaja Jukka Koponen 25.3.2019:

 

Joroisten kunta sijaitsee Etelä-Savon maakunnan pohjoisosassa siten, että sen pohjoinen rajanaapuri on Varkauden kaupunki. Etäisyyttä Joroisten kirkonkylän ja Varkauden kaupungin välillä on noin 19 kilometriä.  Lisäksi Kuvansi, joka on Joroisten kunnan toinen taajama, sijaitsee Varkauden kaupungin välittömässä läheisyydessä.

 

Pelastustoimen palvelut on tarkoituksenmukaista tuottaa sen maakunnan toimesta, missä kunta sijaitsee. Mikäli Joroisten kunta tulisi osaksi Pohjois-Savon maakuntaa, niin pelastustoimen palvelut olisi toiminnallisesti luontevaa tuottaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimesta. Pohjois-Savon pelastuslaitos on tehnyt jo pitkään pelastustoimen yhteistyötä muun muassa Joroisten kanssa. Mahdollisessa muutoksessa muun muassa Hätäkeskusalue ja poliisilaitoksen alue säilyvät ennallaan.

 

Muutoksessa nykyisin Etelä-Savon pelastustoimeen kuuluvat Joroisten paloaseman resurssit (henkilöstö, ajoneuvot, kalusto ja muu materiaali) siirtyisivät Pohjois-Savon pelastuslaitokselle. Toiminnan kustannukset tulee huomioida Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarviossa ja sopia kustannusten jaosta kuntien kesken.

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan ensihoitopalveluiden järjestämisvastuu on sairaanhoitopiireillä. Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti osassa Pohjois-Savon maakuntaa. Lähinnä Joroisten kuntaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ensihoidon palveluntuotantoa on Varkauden paloasemalla. Jos Joroinen jää osaksi Etelä-Savon sairaanhoitopiiriä, järjestää Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ensihoitopalvelun Joroisten kunnan alueelle. Jos Joroinen liittyy samalla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin, tulee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen arvioida ensihoitopalveluiden järjestämisen tarve osana koko sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluiden kokonaisuutta.

 

Ensihoitopalveluun kuuluu myös ensivastetoiminta, jota Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa tällä hetkellä koko Pohjois-Savon maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on esitetyn maakuntajakomuutoksen myötä valmius tuottaa ensivastepalvelua myös Joroisten paloasemalta, mikäli sairaanhoitopiiri näkee sen tarkoituksenmukaisena.          

 

Vaikutusten arviointi      -

 

 

Esitys                                        Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta antaa yllä mainitun lausunnon Valtiovarainministeriölle koskien Joroisten kunnan esitystä maakunnan vaihtamiseksi.

 

 

Liitteet

1

9187/2018 Joroisten kunnan esitys maakuntajaon muutoksesta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Koponen

puh. +358 17 18 8101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta antaa yllä mainitun lausunnon Valtiovarainministeriölle koskien Joroisten kunnan esitystä maakunnan vaihtamiseksi.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa