Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.05.2019/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1410/2019 Valtuustoaloite

 

Kaupunginhallitus

85 §

1.4.2019

 

§ 38

Asianro 1410/00.01.02.00/2019

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Palvelu- ja hankintaohjelman päivittäminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 1.4.2019 85 §

 

 

Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen
Talous- ja omistajaohjaus

 

Kaupunginvaltuutettu Neeta Röppänen ja 51 muuta valtuutettua ovat jättäneet 11.2.2019 valtuustoaloitteen Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintaohjelman päivittämiseen. Valtuustoaloitteessa tuodaan esille, että voimassa olevan suunnitelman hyväksymisen jälkeen siihen vaikuttavissa tekijöissä on tapahtunut lukuisia muutoksia – todennäköisesti enemmän kuin ohjelmaa hyväksyttäessä on osattu ennakoida. Kaupungin strategia on päivitetty, tukipalveluyhtiöissä on tapahtunut useita erilaisia muutoksia sulautumisista laajenemisiin ja kuntaliitokset ovat vaikuttaneet palvelurakenteeseen. Lisäksi on saatu käytännön kokemusta muuan muassa palveluseteleistä ja palvelurakenne julkisen ja yksityisen tuotantotavan välillä on elänyt.

 

Valtuustoaloitteessa tuodaan esiin, että päivitettävän ohjelman valmistelussa on varmistettava päätöksentekomekanismien toimivuus ja poliittisen ohjauksen vaikuttavuus palveluista ja hankinnoista päätettäessä. Päättäjien on myös voitava seurata suunnitelman linjausten toteutumista.

 

Tausta

 

Kuopion palvelu-ja hankintaohjelma 2013 – 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.9.2013 toteuttamaan kaupungin strategiaa ja linjaamaan kaupungin vastuulla olevien palvelujen järjestämisen vuosien 2013 – 2020 aikana.

 

Ohjelmaa laadittaessa käytiin vuoropuhelua kuntalaisten, yhdistysten ja yrittäjien kanssa. Palvelutuotannon linjaukset ovat toimineet perustana kaupungin henkilöstösuunnittelulle. Lisäksi ohjelman avulla on viestitty ennakkoon yhdistyksille, järjestöille ja elinkeinoelämälle odotettavissa olevista muutoksista. Palvelun tuottajat ovat voineet kehittää toimintaansa ja suunnitella investointien sekä henkilöstö- ja laiteresurssien tarvetta pitkäjänteisesti.

 

Toiminalliset tavoitteet ja palvelutuotantoa koskevat muutokset on hyväksytty vuosittain talousarvion yhteydessä. Palvelu- ja hankintaohjelma ei ole sisältänyt palveluverkostoa koskevia linjauksia, vaan sitä koskevat linjaukset tehdään erikseen.

 

 

 

Ohjelma on muodostunut kahdesta osasta:

         osa I palvelu- ja hankintaohjelma, jossa on kerrottu miksi ohjelma laaditaan, avattu ne strategian painopistealueet, joita ohjelmalla täsmennetään ja toteutetaan, käydään läpi kaupungin hankintaperiaatteet sekä mitkä ovat kaupunkitasoiset hankintalinjaukset ja lisäksi on kerrottu asioita, joita on huomioitava palvelujen tuotannon muutoksissa.

         osa II:ssa tarkastellaan palvelualueiden palvelujen järjestämissuunnitelmia.

 

Palvelu- ja hankintaohjelman päivittäminen

 

Esitän, että palvelu- ja hankintaohjelman päivittäminen aloitetaan. Päivityksessä otetaan huomioon valtuustoaloitteessa esiin tuodut seikat sekä aiemman palvelu-ja hankintaohjelman kokemukset.

 

                                           

 

Liitteet

 

1410/2019 Valtuustoaloite

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Tiina Tiihonen

puh. +358 44 718 2124

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtajan poissa ollessa apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

 

Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Pietikäinen poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Liitteet

23

1410/2019 Valtuustoaloite

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa