Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.05.2019/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  10349/2018 Valtuustoaloite

 

Kaupunginhallitus

88 §

1.4.2019

 

§ 39

Asianro 10349/10.03.02.04/2018

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kuopion kaupungin talouden tasapainottaminen keventämällä kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistökuluja

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 1.4.2019 88 §

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen

 

 

                                            Kuopion kaupungin kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt 10.12.2018 valtuustoaloitteen Kuopion kaupungin talouden tasapainottamisesta keventämällä kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistökuluja.

 

                                            Valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteenaan, että Kuopion kaupunki pikaisesti selvittää mahdollisuuksia keventää omistamiensa kiinteistöjen kaupungin taloudelle aiheutuvaa poisto- ja ylläpitokuormaa. On selvitettävä, onko mahdollista esim. luopua joistakin kiinteistöistä hyvinkin halvalla ja päästä näin eroon kaupungin tulosta ja toimintaa rasittavista kuluista, vaikka toiminta jatkuisikin samoissa tiloissa vuokralaisena.

                                                                

                                            Kuopio kaupungin organisaatiossa toimitila- ja kiinteistöomaisuuden hallinta on järjestetty seuraavasti:

 

-          kaupunkiympäristön palvelualue vastaa kaupungin maaomaisuuden hallinnasta

 

-          Kuopio Tilakeskuksen hallinnassa ovat kaikki kaupungin tai kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden omistamat tai hallitsemat rakennukset lukuun ottamatta kaupungin osakeyhtiöiden, liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden rakennuksia.

 

-          Kaupunginhallituksen nimeämä tilatyöryhmä (v. 2017 – 2019) seuraa, ohjaa ja kehittää Kuopion Tilakeskuksen kautta kaupungin omistamien ja hallitsemien kiinteistöjen, rakennusten sekä tilojen käyttöä. 

 

                                            Kuopion Tilakeskuksen toimialana on kaupunginhallituksen alaisena

                                            kaupungin toimintaan liittyvien tilatarpeiden täyttäminen järjestämällä tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset tilat sekä kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelut

 

-          tarvittavien toimitilojen järjestäminen sekä tilojen kehittäminen, myynti ja purkaminen

 

-          rakennettujen kiinteistöjen ja tilojen arvon säilyttäminen ja tuottavuuden kehittäminen

 

-          tilaomaisuuden, tilatehokkuuden ja työympäristöjen tuottavuuden kehittäminen

 

-          tilankäytön asiantuntijana toimiminen

                                                                                      

                                            Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten strateginen tavoitetila ratkaistaan tilasalkutuksen avulla. Kaupunginhallitus on hyväksynyt tilasalkutuksen perusteet vuonna 2007. Tilasalkutus hyväksytään kaupunginhallituksessa vuosittain. 

 

                                            Tilasalkuissa rakennukset jaetaan pitkän tähtäimen tahtotilan mukaisesti eri luokkiin. Omistuksessa oleva rakennus voidaan joko omistaa edelleen, myydä, purkaa tai kehittää. Sisään vuokrattujen kohteiden osalta on ratkaisuna joko jatkaa vuokrausta tai luopua siitä.

 

                                            Kuopion Tilakeskus on aloittanut toimitilaohjelman laatimisen helmikuussa 2019. Toimitilaohjelman tavoitteena on linjata kaupungin palvelutuotannon käytössä olevan toimitilojen omistamista ja sen vaihtoehtoisia malleja (toimitilat hankitaan palveluna).   Ohjelman sisältö ja käynnistäminen on esitelty kaupunginhallituksen tilatyöryhmässä 21.1.2019. Tavoitteena on, että toimitilaohjelma valmistuu vuoden 2019 ai-kana.

 

                                            Kuopion kaupunki luopuu omistamistaan tarpeettomista tiloista myymällä tai purkamalla. Pääsääntöisesti rakennukset myydään markkinahinnalla. Päätöksenteko perustuu ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimiin kiinteistöarvioihin ja kuntotutkimuksiin.

 

                                            Valtuustoaloitteessa esitetään, että joistakin kiinteistöistä luovuttaisiin hyvinkin halvalla eli selvästi markkina-arvon alittavalla kauppahinnalla. Tämä tarkoittaisi koko poistamattoman hankintamenon alas kirjaamista yhdellä kertaa myyntitappiona.

 

                                            Ehdotuksen mukaan kaupunki jatkaisi myydyissä tiloissa vuokralaisena. Tämä on perusteltavissa, mikäli rakennuksen uusi omistaja pystyy tarjoamaan nykyisiin kiinteistökustannuksiin verrattuna pitkäkestoisesti edullisemman kokonaisvuokran (pääoma, ylläpito). Vuokra riippuu sijoittajan tuottovaatimuksista ja kyvystä tuottaa tehokkaita ja laadukkaita kiinteistö- ym. palveluita.

 

                                            Rakennuksen ostaja määrittää vuokran ottaen huomioon kaupan kohteen tekniset riskit ja tilojen jatkokäytön vuokrasopimuksen päätyttyä (riski-preemio, jäännösarvo). Alhainen kauppahinta voi johtaa alhaisempaan pääomavuokraan. Jos rakennus myydään huomattavasti alle markkina-arvon (ja tasearvon), on kyseessä etukäteen maksettava kulu, koska pää-omavuokran osuus maksetaan kertaluonteisella tasearvon alaskirjauksella. Pääomavuokraan kohdistuvat kokonaistilakustannukset eivät kyseisessä järjestelyssä alene.

 

                                            Lisäksi on huomioitava, että kuntalakiin sisältyy menettelysäännöksiä kunnan omistaman kiinteistön luovuttamisesta kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle taholle. Näin ollen jokainen kiinteistön luovutus on käsiteltävä yksittäistapauksena, eikä yleislinjausta voi tehdä.

                                                                

 

 

 

                                           

 

 

Liitteet

 

10349/2018 Valtuustoaloite

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Hannu Väänänen

puh. +358 44 718 5615

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtajan poissa ollessa apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


                                      

 

 

Liitteet

24

10349/2018 Valtuustoaloite

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa