Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.05.2019/Pykälä 92

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 92

Asianro 3994/08.00.00/2019

 

 

Torikauppiaiden pysäköintijärjestelyt

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

Nykytilanne

Torikauppiaiden kesäaikainen (1.5. - 31.10) pysäköinti on nykyisin toteutettu Musiikkikeskuksen pohjoispuolella olevalla ns. Yhteiskoulun kentällä, joka on voimassa olevan asemakaavan mukaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, ja kyseiselle alueelle on ohjeellisesti osoitettu sijoitettavan pallokenttä. Pallokentän sijaan kortteliin on toteutettu sorapintainen pysäköintialue, joka on osoitettu pääosin torikauppiaiden pysäköintialueeksi, mutta toimii ilta-aikaan esim. Musiikkikeskuksessa vierailevien pysäköintialueena. Kävelyetäisyys pysäköintipaikalta torille on noin 300 metriä.

 

Kuva 1. Torikauppiaiden nykyisen pysäköintialueen etäisyys torilta.

 

Kyseiseen kortteliin on suunniteltu rakennettavan uusi koulurakennus, mitä varten alueella on käynnissä asemakaavan muutos. Näin ollen torikauppiaiden pysäköintiin on haettu uutta ratkaisua. Torikaupan käytännön järjestelyistä vastaa nykyisin Kuopion keskustan kehittämisyhdistys, jonka kanssa ratkaisuista on käyty neuvotteluja, joissa on ollut mukana myös Kuopion Pysäköinti Oy. Torikauppiaiden pysäköintitarve vaihtelee paljon, ja suurimmillaan tarve on isojen tapahtumien, kuten kansainvälisten markkinoiden aikaan. Talvisin (1.11. - 30.4.) torikauppa on markkinoita lukuun ottamatta kohtuullisen hiljaista, joten silloin autojen säilyttäminen torilla on mahdollista.

 

Torikauppiaille on tehty pysäköintiä koskeva kysely kaavoituksen alkuvaiheessa vuonna 2016, missä yhteydessä kävi selville, että pysäköintipaikan tulisi sijaita kohtuullisen lähellä toria. Kyselyyn vastanneista kauppiaista 6:lla oli käytössään kuorma-auto. Keskustan kehittämisyhdistykseltä saatujen tietojen mukaan säännöllisesti Kuopion kauppatorilla kauppaa tekevillä torikauppiailla on yhteensä noin 15 kappaletta yli 2,2 metriä korkeaa pakettiautoa, jotka eivät kokonsa puolesta mahdu pysäköintilaitoksiin. Tämän lisäksi kauppiailla on joitakin peräkärryjä, joiden kanssa ei voi pysäköintilaitokseen ajaa.

 

Pysäköintiratkaisujen perusteluja

Koulutontin rakentamisen tieltä väistyville torikauppiaiden pysäköintipaikoille on haastavaa löytää korvaavia paikkoja torin läheisyydestä, sillä kaupungilla ei ole rakentamattomia tontteja tai muita laajoja, pysäköintiin soveltuvia alueita lähellä toria. Torikauppiaiden henkilöautoille on keskustassa runsaasti pysäköintimahdollisuuksia, ja toripysäköinti palvelee sijaintinsa sekä aukioloaikojensa puitteissa kauppiaita parhaiten. Kuorma-autoille, pakettiautoille sekä henkilöauton ja peräkärryn yhdistelmille voidaan osoittaa pysäköintitilaa ainoastaan katujen varsilta tai vaihtoehtoisesti kauempaa torilta. Katuvarsipysäköinnin osalta tulee huomioida käytettävissä oleva ajoradan leveys sekä kullakin kadulla liikennöivän autoliikenteen määrä. Lisäksi huomioitavana on nykyisen pysäköinnin luonne ja viereisten liiketilojen asiakkaiden pysäköintitarpeet.

 

Torikauppiaiden pysäköintiratkaisujen periaatteena on, ettei leveiden autojen pysäköintiä sijoiteta vilkkaimpien katujen varsille eikä niille kaduille, joilla pysäköinti aiheuttaisi ajoradan kapeuden vuoksi kohtuutonta haittaa muulle liikenteelle. Lisäksi pysäköinnin sijoittamisessa on pyritty siihen, että kaikki katuvarresta osoitettavat paikat olisivat alle 500 metrin päässä torilta. Tavoitteena on myös, että torikauppiaille osoitetut paikat olisivat mahdollisimman monipuolisessa käytössä, minkä vuoksi osa paikoista esitetään osoitettavan ilta- ja yöaikaan asukkaiden käyttöön.

 

Talvella olevien tapahtumien, kuten tammimarkkinoiden aikana, torikauppiaiden autoja voidaan pysäköidä satamatorille sekä matkustajasatamanpysäköintialueelle, josta nykyisin vain osa on talvella pysäköintikäytössä. Muuna aikana olevien isojen toritapahtumien yhteydessä, voidaan torikauppiaiden väliaikaiseen pysäköintikäyttöön osoittaa tilaa Kuopionlahden kentältä.

 

Torikauppiaiden suurten ajoneuvojen pysäköintiratkaisut

Savonkadulla, Minna Canthin kadun ja Kirkkokadun välisellä osuudella, mahdollistetaan torikauppiaiden kuorma-autojen pysäköinti kadun itäreunalla toukokuun alusta lokakuun loppuun, jolloin ajoneuvot eivät voi pysäköidä torilla. Katuosuuden itäreuna varataan torikauppiaiden kuorma-autoille maanantaista lauantaihin klo 7 - 18 välisenä aikana. Ilta- ja yöaikaan ko. pysäköintipaikat ovat vapaassa pysäköinnissä. Marraskuun alusta huhtikuun loppuun saakka ko. katuosuus on maksullista pysäköintitilaa kaikille ajoneuvoille, kuten muillakin keskustan katujen varsilla. Nykyisin ko. katuosuudella on maksullisen pysäköinnin lisäksi asukaspysäköintiä. Kyseiselle katuosuudelle mahtuu yhteensä noin 10 kuorma-autoa, ja kävelymatka torille on noin 400 metriä.

 

Kuva 2. Savonkadun pysäköintipaikkojen etäisyys torilta.

 

Myös Savonkadun länsireunalla on nykyisin pysäköinti sallittu Koljonniemenkadun ja Kirkkokadun välisellä osuudella, jossa on tilaa seitsemälle henkilöautolle. Torikauppiaiden kuorma-autojen pysäköinnin vuoksi pysäköinti Savonkadun länsireunalla kielletään koko katuosuudelta.

 

Torikauppiaiden korkeille pakettiautoille osoitetaan pysäköintitilaa niin ikään kadun varresta, Vuorikadulta Maljalahdenkadun ja Asemakadun väliseltä katuosuudelta. Vuorikadun itäreunalla, Suokadusta etelään on nykyisin 5 kpl maksullisia katuvarsipysäköintipaikkoja, jotka ovat kohtuullisen vähäisessä käytössä. Kyseiset paikat osoitetaan torikauppiaiden pakettiautojen käyttöön kesäaikaan (1.5. - 31.10.) klo 7 - 18 välisenä aikana. Ilta- ja yöaikaan ko. pysäköintipaikoilla voi pysäköidä vapaasti. Katuosuudelle mahtuu 3 - 4 pakettiautoa, riippuen autojen pituuksista.

 

Suokadun ja Asemakadun välinen osuus Vuorikadusta on nykyisin yksisuuntainen, ja kadun itäreunalle on osoitettu sekä asukaspysäköintiä että maksullista pysäköintiä. Oleville asukaspysäköintipaikoille on kysyntää, mutta maksulliset paikat puolestaan ovat kohtuullisen vähäisessä käytössä. Vuorikadun ajoradan leveys kyseisellä kohdalla on n. 9 metriä, mikä mahdollistaa pysäköinnin osoittamisen kadun molemmin puolin, sillä kadulla ei ole tarvetta osoittaa kahta kaistaa rinnakkain, lukuun ottamatta Asemakadun liittymän ryhmitysaluetta. Vuorikadun itäreunalla olevat maksulliset ja asukaspysäköintipaikat osoitetaan torikauppiaiden pakettiautojen käyttöön kesäaikaan (1.5. - 31.10.) klo 7 - 18 välisenä aikana. Ilta- ja yöaikaan ko. pysäköintipaikoilla voi pysäköidä vapaasti. Katuosuudelle mahtuu yhteensä 14 pidempää pakettiautoa. Vuorikadun länsireunalle sijoitetaan uusia maksullisia pysäköintipaikkoja, joilla myös asukaspysäköinti on mahdollista. Paikkoja on yhteensä 14 henkilöautolle. Paikat merkitään liikennemerkein ja ajoratamaalauksin. Vuorikadun pysäköintipaikoilta kävelymatka torille on noin 450 m.

 

Kuva 3. Vuorikadun pysäköintipaikkojen etäisyys torilta.

 

Pysäköintimaksukäytännöt

Nykyisin Keskustan kehittämisyhdistys hallinnoi torikauppiaiden pysäköintialuetta ja kerää näin myös alueen käyttäjiltä pysäköintimaksut. Päiväkohtainen pysäköintimaksu on nykyisin 5 euroa ja kuukausimaksu henkilö- ja pakettiautojen osalta 40 euroa ja kuorma-autojen osalta 80 euroa. Jatkossa Kuopion Pysäköinti Oy tarjoaa niille torikauppiaille, joiden autot mahtuvat toripysäköintiin, kuukausipysäköintiä samaan hintaan kuin kauppahallin ja Apajan kauppiaille. Katuvarteen pysäköivien suurempien autojen osalta pysäköintimaksut kerää jatkossa Kuopion Pysäköinti Oy, hinnoittelu säilytetään nykyisellään.

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                Torikauppiaiden pysäköintiin esitettävät katuosuudet ovat hieman kauempana torilta kuin nykyinen pysäköintialueena toimiva koulutontti, minkä vuoksi esitys heikentää hieman torikauppiaiden olosuhteita. Matka ei kuitenkaan kasva merkittävästi.

 

Ilmastovaikutuksiltaan esitys on neutraali.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta päättä, että kaupunki osoittaa Savonkadun itäreunaan Minna Canthin kadun ja Kirkkokadun väliselle katuosuudelle pysäköintimahdollisuuden torikauppiaiden kuorma-autoille. Lisäksi esitän, että kaupunkirakennelautakunta päättää, että kaupunki osoittaa Vuorikadun länsireunaan Maljalahdenkadun ja Suokadun välille sekä Vuorikadun itäreunaan Suokadun ja Asemakadun väliselle katuosuudelle pysäköintimahdollisuuden torikauppiaiden suurille pakettiautoille sekä henkilöauton ja perävaunun yhdistelmille.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Liukkonen

puh. +358 44 718 5304

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa