Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.05.2019/Pykälä 95

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 95

Asianro 4200/10.03.01.00/2019

 

 

Sammonkadun katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

                                                          kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Sammonkadun länsipäätä. Sammonkatu sijaitsee Maljalahden kaupunginosassa (3).

 

Lähtökohdat                                Sammonkadun katusuunnitelma Aallonmurtajankadusta länteen on hyväksytty 24.8.2010. Hyväksytyssä katusuunnitelmassa Sammonkadun länsipäähän on esitetty 2,5 metriä leveät jalkakäytävät sekä kadun etelä- että pohjoisreunalle. Ajorata on 5,5 metriä leveä. Kuvassa 1 on esitetty hyväksytyn katusuunnitelman mukainen ratkaisu kadun länsipäästä.

 

Kuva 1. Ote Sammonkadun voimassa olevasta katusuunnitelmasta.

 

Katu rakennettiin aluksi murskepintaiseksi, jonka jälkeen alueen talonrakennus pääsi käyntiin. Alueen tontit alkavat olla rakennettuja, joten Sammonkatu on aika rakentaa valmiiksi. Kadulle on tehty väliaikainen asfaltointi pölyämisen ehkäisemiseksi. Nyt on ajankohtaista asentaa reunakivet ja lopullinen päällyste ajoradalle ja väylille.

 

Kääntöpaikan pohjoispuolelle ei ole rakennettu jalkakäytävää tilanahtauden takia eikä sitä ole teknistaloudellisesti järkevä toteuttaa. Jalkakäytävän rakentaminen kääntöpaikan pohjoispuolelle edellyttäisi massiivisen tukimuurin rakentamisen. Kääntöpaikan ja Itkonniemenkadun jalankulku- ja pyöräilyväylän korkeusero on noin 4,7 m ja välimatka katusuunnitelman mukaisen jalkakäytävän ja olemassa olevan jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä on noin 7,5 m. Luiskassa on kunnallisteknisiä verkostoja, jotka jouduttaisiin siirtämään, mikäli tukimuuri toteutettaisiin.

 

Sammonkatu on kerrostaloalueen päättyvä tonttikatu. Kadun länsipäästä on ajoneuvoliittymä viiden kerrostalon yhteiseen pysäköintihalliin ja jalankulku- ja pyöräilyväyläyhteys Maljalahden pysäköintialueelle. Sammonkadun päästä lähtevä väylä yhtyy pysäköintialueen kaakkoisreunassa jalankulku- ja pyöräilyväylään, josta on yhteys Itkonniemenkadulle ja Aallonmurtajankadulle. Alueen jalankulku- ja pyöräilyverkostosta on kartta liitteenä.

 

Useiden saatujen palautteiden perusteella Sammonkadun päästä on ajoneuvoliikennettä jalankulku- ja pyöräilyväylää pitkin Maljalahden pysäköintialueen kautta Itkonniemenkadulle. Ajoneuvoliikenne on tarpeen estää rakenteellisesti.

 

Katusuunnitelmaehdotus

 

Katusuunnitelmaehdotukseen on esitetty, että Sammonkadun pohjoispuolen jalkakäytävää ei rakenneta kääntöpaikan pohjoisreunaan, vaan se rakennetaan Sammonkatu 21 (3-43-5) jalankulkuliittymään saakka ja siitä suojatie kadun eteläreunassa olevalle jalkakäytävälle. Suunnitelma-alueella olevat ajoneuvoliittymät säilyvät ennallaan.

 

Kääntöpaikka rajataan graniittisella, 12 cm korkealla reunatuella. Ajoneuvoliittymien ja suojatien kohdalle asennetaan luiskattu reunatuki, jonka etureuna on kadun tasossa ja takareuna 4 cm korkeudella kadun pinnasta.

 

Sammonkadun korkeusasema ja kuivatus säilyy aiemmin hyväksytyn katusuunnitelman mukaisena. Kääntöpaikan pohjoispuolinen alue, mihin ei ole esitetty jalkakäytävää, nurmetetaan. Kääntöpaikan pään katuviheralueelle, jalankulku- ja pyöräilyväylän molemmin puolin tehdään kiveysalueet, jonne laitetaan maakiviä ajoneuvoliikenteen estämiseksi.

 

Sammonkadun viimeistelytyöt on tarkoitus tehdä tänä vuonna.

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                Hankkeen ilmastopoliittiset ja yritysvaikutukset ovat neutraalit. Vaikutukset lapsiin on positiiviset, koska alueen jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet selkeytyvät.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

28

 4200/2019 Sammonkadun länsipää

 

29

4200/2019 Väyläverkosto

 

                                                          Valmistelija                                                           

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Pekka Kantanen poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa