Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 22.05.2019/Pykälä 94

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 94

Asianro 1523/10.03.01.01/2018

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen: Kuopion puistot, lammet ja niiden lähiympäristöt virkistyskäyttöön ja kuopiolaisten ''virallisiksi olohuoneiksi''

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen

kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

Vihreän valtuustoryhmän Matti Sariola ja Veera Willman, sekä 33 muuta valtuutettua on esittänyt aloitteen Kuopion kaupungille selvittää mahdollisuuden lanseerata ”Kuopiolaisten viralliset olohuoneet” -tyylisen konseptin. Esityksen mukaisesti virkistysmahdollisuuksia tulisi lisätä puistojen ja lampien alueille, niiden erityispiirteitä korostamaan. Aloitteessa mainituin perustein esitetään pilotoitavaksi kohteeksi Valkeisenlammen aluetta.

 

Kuopion monella asuinalueella on lampia ja pienvesistöjä, jotka ympäristöineen ovat käyttäjilleen tärkeitä virkistyskohteita. Alueiden ominaispiirteisiä erityisarvoja pyritään aina kohdesuunnittelun yhteydessä korostamaan ja löytämään juuri niille arvoille parhaiten soveltuvat kustannustehokkaat, mutta toimivat ratkaisut. Usein kehitysideoita tulee myös kaupunkilaisilta, harrastusryhmiltä tai yritysmaailmasta.

 

Asukkaita ja sidosryhmiä osallistetaan enemmän yleissuunnitteluvaiheessa. Tästä on hyvänä esimerkkinä Sammakkolammenpuiston suunnittelu. Yleisötilaisuuksissa saadut ja sähköisesti vastaanotetut asukaspalautteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suunnitteluratkaisuja tehtäessä.

 

Muualla kaupungissa olevien pienvesien ympäristöjen virkistysmahdollisuuksia parannetaan lähitulevaisuudessa. Leväsenlammen esteettömyyttä parannetaan käytäväosuuksia kunnostamalla ja penkkejä lisäämällä. Petosenlammen rannan tuntumaan on suunniteltu uutta käytävää, joka parantaa kulkuyhteyksiä ja lisää alueen virkistyskäyttöä. Litmasenpuiston ja siellä olevan lammen ympäristön yleissuunnittelu on alkamassa. Tässä yhteydessä kartoitetaan myös asukkaiden ja käyttäjien toiveita.

 

Toiveet ja tarpeet ravintola-kahvila toiminnoille Saaristokaupungissa nousevat aika-ajoin esiin. Keilantorille on suunniteltu vesihuolto ja sähkö esim. paikalle tuotavaa ravintolakonttia varten. Keilantorille on tulossa kesäkahvila vuonna 2019. Saaristokaupungissa kahvilatyyliselle ratkaisulle löydettiin toimintamahdollisuus myös Talaskujan satama-alueelta.

 

Valkeisenpuisto on eräs kaupunkimme suosituimmista virkistysalueista ja eri ikäisten kaupunkilaisten pidetty olohuone. Puisto on hyvän sijaintinsa ja monipuolisen tarjontansa puolesta todella suosittu kaupunkilaisten keskuudessa, lisäksi monet matkailijat tietävät sen ja haluavat vierailla siellä mm. ihailemassa ruusujen kukkaloistoa. Puistossa on ollut kesällä 2018 mahdollista SUP-lautailla. SUP-lautailu mahdollisuus on ollut ulkopuolisen tahon tarjoamaa ja uimapaikan rannan pohjan muoto soveltuu tähän toimintaan hyvin. Myös Pop up -tyylisiä ravintolapalveluja on puistossa ollut tapahtumien yhteydessä, toivomme tämän kaltaisten mahdollisuuksien jatkuvan myös tulevaisuudessa. Valkeisenpuiston ja sen ympäristön viheralueiden kehittämistä on ideoitu luonnostasolla jo vuosia. Osa ajatuksista on toteutunut mm. liikennepuiston ja Uppo-Nallen leikkipaikan peruskunnostukset ovat käynnistyneet v. 2018. Uppo-Nallen leikkipaikka myös valmistui vuoden 2018 aikana. Kehittämisen tavoitteita on lisäksi erilaiset kasvillisuuteen ja kalusteisiin liittyvät pienemmät kunnostustarpeet kuten esimerkiksi uimapaikan purettujen puupatioiden uudelleen rakentaminen. Alueen jatkokehittäminen entistä toimivammaksi kokonaisuudeksi esimerkiksi virkistyskalastustoimintoja lisäämällä on koko kaupunkia palveleva ja hyvinvointia lisäävä mahdollisuus.

 

Yleisillä alueilla olevat rannat ja viheralueet ovat kaikkien kaupunkilaisten ja kaupungissa matkaavien vapaassa virkistyskäytössä järjestyslain sallimissa rajoissa ja toimivat jo nykyisellään käyttäjien olohuoneina. Monipuolisia palveluja varten on valmiiksi luotu puitteet ja yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehdään, kun uusia ideoita syntyy. Erityyppiset virkistysarvoja lisäävät toiminnot kannattaa ehdottomasti tutkia soveltuvuutensa puolesta aina tapauskohtaisesti.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy aloitteeseen laaditun vastauksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimitettavaksi.

 

 

Liitteet

27

1523/2018 valtuustoaloite: Kuopion puistot, lammet ja niiden lähiympäristöt virkistyskäyttöön ja kuopiolaisten ''virallisiksi olohuoneiksi''

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Nikoskelainen

puh. +358 44 718 5711

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa