Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 21.05.2019/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 31

Asianro 2543/12.00.01.00/2019

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien lukio- ja ammatillisen opintojen maksullisuuden poistamista

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

                                                         

                                                          Selostus ja perustelu

 

              SDP:n valtuustoryhmä ja 32 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien lukio- ja ammatillisen opintojen maksullisuuden poistamisesta.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja koulutusmahdollisuuksien edistämiseksi Kuopion tulee varata kaupungin talousarviossa varat opetuksessa edellytettyjen oppikirjojen ja muiden opiskelun välineiden hankintaan.

 

Opetushallitus on julkaissut selvityksen toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen opintojen kustannuksista, ”Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskeva selvitys”, OPH.

 

              Selvityksen mukaan lukiolainen käyttää keskimäärin 2500 euroa lukiokoulutuksen kannalta välttämättömiin menoihin lukio-opintojen aikana. Kustannukset koostuvat oppikirjoista ja digitaalisista oppimateriaaleista, opiskelutarvikkeista, tietokoneesta, laskinlisenssistä ja ylioppilastutkintomaksuista. Kustannuksista suurimman osan muodostavat oppikirjat ja digitaaliset oppimateriaalit, keskimäärin 1900 euroa. Kustannuksissa ei ole mukana koulumatkoista ja mahdollisesta lukiopaikkakunnalla asumisesta aiheutuvat kulut.

 

              Kuopion päivälukioissa opiskelee 20.1.2019 tilastopäivän mukaan 2335 lukiolaista. Maksullisuuden poistamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat 5 837 500 euroa. Kustannukset painottuvat ensimmäiseen opintovuoteen, jolloin opinnot koostuvat pääasiassa pakollisista kursseista ja jolloin myös tietokone on hankittava, arvio noin 1000 euroa. Toinen opintovuosi arviolta 850 euroa ja kolmas 650 euroa.

 

              Savon koulutuskuntayhtymässä kuopiolaisia perustutkintoa suorittavia opiskelijoita on tällä hetkellä 2653, joista suurin osa opiskelee Kuopion yksiköissä.

 

Selvityksen mukaan ammatillisien koulutuksen kustannukset vaihtelevat suuresti koulutusalasta riippuen kulttuurialan 100 eurosta sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan 780 euroon (hiusalan perustutkinto). Kustannukset muodostuvat oppikirjoista, työvaatteista ja -välineistä, koneista ja laitteista. Keskimääräinen laskennallinen kustannus opiskelijaa kohden on 440 euroa, mutta arviota ei ole painotettu eri alojen opiskelijamäärien tai opiskelusta aiheutuvien kustannusten suhteessa. Maksullisuuden poistamisesta aiheutuvat kustannukset vuositasolla olisivat näin arvioituna kuopiolaisten opiskelijoiden osalta noin 1 167 320 euroa. Ammatillisessa koulutuksessa merkittävän menoerän muodostavat koulumatkat ja asuminen opiskelupaikkakunnalla kodin ulkopuolella.

 

              Osittaista maksuttomuutta voidaan kuitenkin edistää eri tavoin. Joissakin kunnissa lukiolaisille kustannetaan opintojen alussa opinnoissa välttämätön päätelaite. Tässä yhtenä mahdollisuutena voisi olla ns. ostoseteli, jolla opiskelija voisi hankkia itse sopivan päätelaitteen. Opetushallituksen selvityksessä päätelaitteen kustannukseksi on arvioitu 300 euroa.

 

              Oppimateriaalien maksuttomuuteen voidaan vaikuttaa monin eri tavoin. Kuopion lukiokoulutuksella on meneillään opetushallituksen rahoittama hanke ”Oppimisen tulevaisuus on avoin millainen oppimateriaali meitä aktivoi ja innostaa?” (liite3, hankesuunnitelma). Hankkeessa selvitetään ilmaisen oppimateriaalin tuottamista lukiolaisen oppimisen tarpeeseen. Tämä edellyttää opettajien sitouttamista ja resursointia näiden materiaalien kehittämiseen, tuottamiseen ja käyttöönottoon. Hankkeessa on varattu 172 000 euroa tähän työhön.

 

              Hankkeessa myös kehitettään lukioiden lainaamotoimintaa niin oppimateriaalille kuin päätelaitteelle, jolla pyritään alentamaan lukiolaisen kustannuksia lukiokoulutuksessa. Hanke on jo tuottanut hyviä malleja 2018-2019 lukuvuoden aikana ja saamme lopullisia tuloksia esiteltäväksi valtakunnallisesti 2020 keväällä.

 

                                        Vaikutusten arviointi           -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy annetun selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

 

 

 

Liitteet

2

2543/2019 Valtuustoaloite

 

Viiteaineisto

1

2543/2019 Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskeva selvitys, OPH

 

                                                          Valmistelija                                                           

Leena Auvinen

puh. +358 44 718 4003

Jukka Sormunen

puh. +358 44 718 4040

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa