Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 21.05.2019/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 32

Asianro 2545/12.00.01.00/2019

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien "Oppimateriaalilainaamotoiminnan aloittamista Kuopiossa"

 

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

                                                               Selostus ja perustelu

                                           

              Kokoomuksen valtuustoryhmä ja 33 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien oppimateriaalilainaamotoiminnan aloittamista Kuopiossa.

 

              Valtuustoaloitteessa esitetään, että Kuopion kaupunki selvittää mahdollisuudet oppimateriaalilainaamon perustamiseksi Kuopioon. Lainaamotoiminnan tavoitteena olisi tukea toisen asteen opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia perheen varallisuudesta riippumatta. 

 

              Oppimateriaalien maksuttomuuteen ja oppimisen kehittämiseen oppimisympäristöissä voidaan monin eri tavoin vaikuttaa ja siihen Kuopion lukiokoulutuksella on meneillään opetushallituksen rahoittamia hankkeita. Erityisesti oppimateriaalilainaamon ja ilmaisen oppimateriaalin tuottamiseen Kuopion lukiotoimessa on opetushallituksen rahoittama hanke ”Oppimisen tulevaisuus on avoin millainen oppimateriaali meitä aktivoi ja innostaa?”. Hanke on alueellinen ja jossa Kuopion lukioiden lisäksi ovat mukana Leppävirran, Siilinjärven ja Varkauden lukiot. Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle 175 000 euron kokonaisrahoituksen, josta omavastuuosuus on 18 000 euroa.

 

              Yhtenä hankkeen tavoitteena on laatia malli lainaamotoiminnan järjestämiseen. Tavoitteena on, että koulu kykenee tunnistamaan taloudellista tukea tarvitsevat oppilaat ja ohjaamaan heidät käyttämään oppimateriaalien ja päätelaitteiden lainaamoa. Hankkeen aikana myös selvitetään, millainen rooli koululla voisi olla käytetyn oppimateriaalin kierrättämisen tehostamisessa. Hankkeen tavoite on myös tuottaa ilmaista sähköistä oppimateriaalia lukiolaisten käyttöön.

 

              OPH-hanke on tuottanut jo ensimmäisten oppimateriaaliin liittyvien kyselyjen tuloksia. Opiskelijoiden vastauksissa painettua materiaalia edullisempi hinta nousi keskeiseksi syyksi hankkia digimateriaalia. Digitaalista kurssimateriaalia tuottavien opettajien ryhmä aloittaa työn keväällä 2019.

 

              Opetushallituksen selvityksen mukaan varsinaisista oppimateriaaleista aiheutuviin kustannuksiin lukiolaiselta kuluu 1450 euroa lukiovuosien aikana. Yhden ikäluokan (799 opiskelijan opiskelijaksiotto) kustannukset kuopiolaisten lukiolaisten osalta ovat 1 158 550 euroa. 

 

              Oppimateriaalilainaamo voi olla myös opiskelijoita vain osittain tukevaa. Lainaamo voisi keskittyä aluksi sellaisten oppiaineiden pakollisten oppiaineiden kurssimateriaalin lainaamiseen, joita kaikki opiskelijat eivät kirjoita ylioppilastutkinnossa ja laajentaa lainaamoa vuosittain. Kustannusvaikutuksia voi arvioida alla olevan laskelman pohjalta:

 

                                Esimerkki, aloitusvuosi, kustannusarvio noin 80 000 euroa

                                -kahdeksan kurssin oppimateriaali

                                -yhden kurssin oppimateriaalin kustannus keskimäärin 25 euroa

                                -tarve 50% :lla oppilaista 1. vuositasolla (799)

 

              Meneillään olevassa hankkeessa pyritään kehittämään vuoden 2019 aikana hyviä lainaamomalleja, joissa otetaan huomioon opiskelijoiden taloudellisen tuen tarve, opiskelijan ohjaus ja tuki sekä oppimateriaalin kierrättäminen. Hankkeen tavoite on myös tuottaa yhteistyössä opetushallituksen kanssa maksutonta sähköistä oppimateriaalia lukiolaisille. Hankkeen tuloksen valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä ja niistä raportoidaan keväällä 2020.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy annetun selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

Liitteet

3

2545/2019 Valtuustoaloite

 

Viiteaineisto

2

2545/2019 Oppimisen tulevaisuus on avoin - millainen oppimateriaali meitä aktivoi ja innostaa? - hankekyselyn tulokset

 

                                                          Valmistelija                                                           

Leena Auvinen

puh. +358 44 718 4003

Jukka Sormunen

puh. +358 44 718 4040

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

                                                          Ilkka Kukkonen poistui kokouksesta klo 17.06 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa