Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.06.2019/Pykälä 106

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 106

Asianro 5015/10.00.02.01/2019

 

 

Maanvuokrasopimuksen uusiminen kiinteistöllä 297-410-29-0

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

                                                          Haminalahdesta kiinteistöstä 297-410-29-0 omakotitalolle vuokratun noin

6 000 m²:n suuruisen vuokra-alueen pitkäaikainen maanvuokrasopimus päättyy 30.4.2020. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että vuokra-alueesta tehdään uusi pitkäaikainen vuokrasopimus tarkistaen samalla vuokra-alueen pinta-alaa sekä vuokran määrää. Vuokra-alueen sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.
Vuokra-alue sijaitsee yleiskaavan mukaisella maa- ja metsätalousalueella (M). Kaupungin strategisen maankäytön kanssa on keskusteltu vuokrasopimuksen jatkamisesta. Käydyissä keskusteluissa ei ole ilmennyt estettä vuokrasopimuksen uusimiselle pitkäaikaisella sopimuksella. Vuokra-alueella sijaitsee 1950-luvun lopulla valmistunut omakotitalo sekä talousrakennuksia.

 

Voimassa olevassa vuonna 1990 allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa vuokra-alueen pinta-alaksi on määritelty noin 6 150 m². Uuteen sopimukseen vuokra-alueen rajausta esitetään tarkistettavaksi siten, että vuokra-alueen pinta-alaksi muodostuisi 5 000 m².

 

Vuokra-alueen vuokra vuonna 2019 on 453,50 euroa. Tämän hetkisen vuokran ei katsota vastaavaan nykyistä hintatasoa, joten vuokraa esitetään tarkistettavaksi. Etelä-Kuopion alueelta vuokratuille, yleiskaavan mukaisella pientalovaltaisella asuntoalueella sijaitseville omakotitalojen rakennuspaikoille on vahvistettu neliöhinta, joka vuoden 2019 hintatasossa on 4,33 euroa/m². Vuokra-alueen sijainti ja kaavatilanne huomioon ottaen edellä mainittua neliöhintaa esitetään alennettavaksi 20 %:lla, jolloin neliöhinnaksi muodostuisi 3,46 euroa/m². Tällöin noin 5 000 m²:n suuruisen vuokra-alueen uudeksi vuosivuokraksi tulisi 692 euroa/vuosi.

 

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on positiivinen haja-asutusalueen väestökehityksen tukemisen kannalta.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että kiinteistöstä 297-410-29-0 vuokratun noin 5 000 m²:n suuruisen vuokra-alueen maanvuokrasopimus uusitaan seuraavasti:

         Vuokra-aika on 1.5.2020 - 31.12.2049

         Vuosivuokra on 692 euroa/vuosi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 958 (joulukuu 2018).

         Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja.

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 44 718 5536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että vs. asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa